تعبیر خواب تتماج

 

برای مشاهده « تعبیر خواب تتماج » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب تتماج

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر كسي بيند تتماج به گوشت بره يا گوشت گوسفند و ماست شيرين ميخورد، دليل كه به قدر آن از مردم سپاهي وي را منفعت وخير رسد. اگر بيند با گوشت گاو يا با گوشت خرگوش و كشك و ماست ترش ميخورد، دليل كه منفعت اندك از مردم سفله دون بدو رسد.

 

جابرمغربي گويد :

تتماج با گوشت خرگوش يا چيزي ترش، دليل بر غم و اندوه است .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.