تعبیر خواب تاوه

 

برای مشاهده « تعبیر خواب تاوه » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب تاوه

 

محمدبن سيرين گويد :

درخواب ديدن، خدمتكار خانه بود، كه آن چه بر كدخداي خانه بود جمله بر عيال خود و ديگران نفقه كند. اگر بيند تاوه نو داشت يا كسي بدو داد، دليل كه خدمتكاري مصلح او را حاصل شود، يا از وي جدا شود. جابر مغربي گويد: اگر بيند از تاوه چيزي مي خورد، دليل كه از خدمتكار خير و منفعت بدو رسد به قدر خوردني. اگر بيند آن خوردني ترش و ناخوش است، دليل كه غمگين شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.