تعبیر خواب بوقلمون

 

برای مشاهده « تعبیر خواب بوقلمون » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب بوقلمون

 

آنلی بیتون مى‏ گوید :

۱- دیدن بوقلمون در خواب ، علامت آن است که از حرفه خود منفعتی بسیار به دست خواهید آورد .

۲- اگر خواب ببینید تعدادی بوقلمون برای فروختن به بازار می برید ، علامت آن است که زندگی شما به سمت آسودگی و آرامش پیش خواهد رفت .

۳- دیدن بوقلمون بیمار یا مرده در خواب ، علامت آن است که به تنگدستی دچار خواهید شد ، و با شرایطی نامساعد و دشوار زندگی خواهید کرد .

۴- خوردن گوشت بوقلمون در خواب ، علامت آن است که سرگرمی و تفننی شادی آفرین در انتظار شماست .

۵- دیدن بوقلمون به هنگام پرواز در خواب ، علامت آن است که از گمنامی ناگاه به شهرت خواهید رسید .

۶- اگر خواب ببینید برای شکار بوقلمون به طرف آنها تیراندازی می کنید ، علامت آن است که با زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی ثروتی به چنگ می آورید .

 

لیلا برایت مى ‏گوید :

خوردن گوشت بوقلمون ، نشانه‏ ى سعادت است .

 

در کتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب یک بوقلمون : برای کشاورزان علامت یک محصول فراوان و عالی است .

یک بوقلمون را می کشید : بی وفایی و خیانت

بوقلمون می خرید : منتظر واقعه بسیار خوشایندی باشید .

بوقلمون می خورید : یک شادی بزرگ

پرهای بوقلمون را می کنید : دچار افسردگی عصبی خواهید شد .

یک بوقلمون را سرخ می کنید : دردسر از طرف دوستان

گوشت بوقلمون را تکه می کنید : مشاجره با شریکانتان در کار

ساندویچ بوقلمون : شخص حریصی به دیدارتان می آید .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.