تعبیر خواب بوته

 

برای مشاهده « تعبیر خواب بوته » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب بوته

 

لوک اویتنهاو می گوید :

بوته : خوشبختی در عشق

بوته پر برگ : خطر کمین کرده است .

بوته پر گل : احساسات شما با یارتان متقابل است .

کاشتن آن : شما به اهدافتان خواهید رسید .

 

لیلا برایت مى‏ گوید :

اگر در خواب بوته‏ ى سبزى مشاهده‏ کنید ، بیانگر آن است که روزهاى خوشى پیش رو دارید . مشاهده ‏ى بوته خشک در خواب ، بیانگر شنیدن اخبار ناخوشایند است . اگر در خواب بوته ‏ى خارى مشاهده کنید ، به این معنى است که اتفاقات ناگوارى پیش رو دارید . اگر در خواب ببینید که خارى به دستتان رفته است ، یعنى دچار گرفتارى مى‏ شوید .

 

آنلی بیتون مى ‏گوید :

پرورش دادن بوته‏ ى شاه دانه در خواب ، دلالت بر جدایى از دوستان است .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.