تعبیر خواب به هوش آمدن

برای مشاهده « تعبیر خواب به هوش آمدن » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب به هوش آمدن

 

آنلی بیتون مى ‏گوید :

اگر در خواب کسى را به هوش بیاورید ، علامت آن است که با افراد جدیدى همنشین مى ‏شوید و به مقام ‏هاى بالایى دست پیدا مى ‏کنید . اگر در خواب مشاهده کنید دیگران شما را به هوش مى‏ آورند ، به این معناست که دچار ضرر مالى فراوانى مى‏ شوید که قادر به جبران آن هستید .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.