تعبیر خواب بهمن

 

برای مشاهده « تعبیر خواب بهمن » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب بهمن

 

لوک اویتنهاو می گوید :

بهمن : بدبختی

دفن شدن در زیر بهمن : شکست خوردن

 

لیلا برایت مى‏ گوید :

دیدن بهمن در خواب ، نشانه ‏ى آن است که باید بیشتر مراقب خود باشید احتمالا خطرى شما را تهدید مى ‏کند . اگر در خواب ببینید که بهمن راه شما را مسدود مى‏ کند ، به این معناست که دچار مشکل مى‏ شوید .

 

در کتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب یک بهمن : موانع غیرقابل عبور راه شما را سد خواهند کرد .

شما یک بهمن را مشاهده می کنید که از کوه سرازیر می شود : به زودی شانس به سراغتان می آید .

شما زیر یک بهمن مدفون شده اید : منفعت بزرگ در کارها

دیگران زیر بهمن مدفون شده اند : یک تغییر مهم در اطراف شما رخ می دهد .

بهمن ماه : خواب بهمن ماه در ماه بهمن : این ماه بهترین ماه برای پول درآوردن است .

در ماه بهمن به شما هدیه می دهند : در عشق به شما خیانت می شود .

بچه ای در ماه بهمن به دنیا می آید : نگرانی های شما بیشتر می شوند .

خواب ماه بهمن در طول ماه های دیگر : بیماری

شما در بهمن ماه به دنیا می آیید : وقایع مهم و خوشایندی برای شما اتفاق می افتد .

بچه ها در ماه بهمن بدنیا آمده اند : آنها یک شغل سیاسی خواهند داشت .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.