تعبیر خواب بنزین

 

برای مشاهده « تعبیر خواب بنزین » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب بنزین

 

آنلی بیتون مى‏ گوید :

دیدن بنزین در خواب ، علامت آن است که از منبعی به شما پولی خواهد رسید و دیگران برای تصاحب این پول با شما جدال خواهند کرد .

 

لیلا برایت مى‏ گوید :

اگر خواب ببینید که بنزین آتش گرفته ، بیانگر موقعیت‏ هاى بد است .

 

در کتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب بنزین : تشکیلات کاری و معاملات احتیاج به مراقبت و دقت بیشتری دارند .

بنزین می خرید : پول به دست می آورید .

اشخاص دیگر بنزین می خرند : موفقیت شما به تاخیر می افتد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.