تعبیر خواب بنا

برای مشاهده « تعبیر خواب بنا » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب بنا

 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

بنا و ساختمان در خواب های ما آرزو و آمال است و کارهایی است که بر مبنای هوای نفس می خواهیم انجام دهیم نه بر اصل تعقل و محاسبه و دور اندیشی . بنا هر حالتی در خواب داشته باشد گویای برداشتی است که از خودمان داریم و شناخت ناخودآگاه خودمان است و چه بسا ممکن است این شناخت نادرست باشد . به هر صورت تجسم این برداشت در خواب ساختمان و بنا است .

 

یوسف نبی علیه السلام می گوید :

ساخت عمارت در خواب : اندکی غم

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.