تعبیر خواب بطری

 

برای مشاهده « تعبیر خواب بطری » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب بطری

 

لوک اویتنهاو می گوید :

بطری : کاری از روی بی فکری

نوشیدن از یک بطری : از شما خواسته خواهد شد که شهادت بدهید .

 

آنلی بیتون مى‏ گوید :

۱ـ اگر خواب ببینید مایعی شفاف داخل بطری است ، دلالت بر آن دارد که شما در تمام مسائل عاطفی ، پیروز خواهید شد .

۲ـ اگر در خواب بطری ای تهی ببینید ، نشانه آن است که به دامی خواهید افتاد ولی با تدابیر درست از گرفتاری رها خواهید شد .

 

لیلا برایت مى‏ گوید :

اگر خواب ببینید که مشغول شکستن یک بطرى هستید ، یعنى براى مدتى دچار غم و نا امیدى مى ‏شوید .

 

در کتاب سرزمین رویاها آمده است :

یک بطری پر : شادی

یک بطری خالی : بدشانسی ـ ناکامی عشقی

محتوی یک بطری را خالی می کنید : منتظر نگرانی و دردسرهای کوچک باشید .

یک شیشه عطر پر : خوشبختی بزرگ

یک شیشه عطر خالی : روابط عشقی شما رفته رفته سرد می شود .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.