تعبیر خواب بست

 

برای مشاهده « تعبیر خواب بست » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب بست

 

محمد بن سیرین می گوید :

اگر در خواب ببیند که بست می خورد یا بست دارد ، به قدر آن غم و اندوه خورد . اگر دید که بست به کسی داد یا فروخت ، دلیل که از وی به آن شخص غم و اندوه رسد .

 

جابر مغربی می گوید :

اگر ببیند که بست داشت و از خانه بیرون ریخت یا به کسی بخشید و هیچ از آن نخورد ، دلیل که از غم برهد و از آن خلاصی یابد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *