تعبیر خواب بدبختی

 

برای مشاهده « تعبیر خواب بدبختی » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب بدبختی

 

لوک اویتنهاو می گوید :

بدبختی : خوشبختی

 

آنلی بیتون مى ‏گوید :

۱ـ اگر خواب ببینید گرفتار بدبختی شده اید ، تعبیرخواب چنین است که پیاپی شکست خواهید خورد و تا مدتی زندگی تیره و تاری خواهید داشت .

۲ـ اگر خواب ببینید دیگران به بدبختی دچار شده اند ، دلالت بر آن دارد که وجود فردی موجب خواهد شد که در کارهایتان با عدم موفقیت مواجه شوید .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.