تعبیر خواب باطری

 

برای مشاهده « تعبیر خواب باطری » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب باطری

 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

باطری ، قوه منبعی است از الکتریسیته ساکن که برای به کارگیری دستگاه های الکتریکی یا در اتومبیل استفاده می کنیم . همان طور که از نامش بر می آید قوه است و در خواب نیز نیاز شما به نیرویی خارج از وجود خودتان به شکل قوه شکل می گیرد . اگر ببینید باطری یا قوه ای از دیگری گرفتید خواب شما می گوید به کمک دیگران نیازمندید اما به روی خود نمی آورید و غرورتان اجازه ابراز این احتیاج به کمک را نمی دهد . چنانچه ببینید که کسی از شما باطری گرفت ، یک آدم مجهول به کمک شما نیازمند خواهد شد که معلوم نیست بتوانید برای او مفید واقع شوید زیرا همیشه تصور ما در مورد خودمان مثبت است . اگر دیدید که باطری اتومبیل شما سوراخ شده یا برق نمی دهد گویای ضعف نیروی شماست و اگر باطری را ترمیم کردید به جبران ضعف خود توفیق خواهید یافت . به هر حال باطری و قوه نماینده قدرت های خارج از وجود و شخصیت ما هستند و اندازه آن ها به اندازه باطری و قوه ای که در خواب می بینید بستگی دارد . قوه و باطری کوچک کمک مختصر است و باطری بزرگ یاری موثر و عظیم .

 

آنلی بیتون مى‏ گوید :

دیدن باطری در خواب ، نشانه آن است که از معاملات مساعد منافعی به دست خواهید آورد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.