تعبیر خواب بازجویی

 

برای مشاهده « تعبیر خواب بازجویی » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب بازجویی

 

هانس کورت مى‏ گوید :

اگر در خواب از شما بازجویى کنند ، به این معناست که در ارتباط برقرار کردن با اطرافیان دچار مشکل مى‏ شوید .

 

آنلی بیتون مى‏ گوید :

اگر خواب ببینید کسی شما را بازجویی می کند ، نشانه آن است که در پایدار کردن روابط خود با دوستانتان شکست خواهید خورد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.