تعبیر خواب بازار

 

برای مشاهده « تعبیر خواب بازار » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب بازار

 

لوک اویتنهاو می گوید :

بازار : سعی کنید سطح معلومات خود را بالا ببرید .

 

آنلی بیتون مى‏ گوید :

۱ـ اگر خواب ببینید در بازار هستید ، علامت آن است که در تمامی امور زندگی توفیق خواهید یافت .

۲ـ دیدن بازاری متروک در خواب ، علامت آن است که پریشان و افسرده خواهید شد .

۳ـ دیدن سبزیجات گندیده یا فاسد در بازار ، نشانه آن است که در حرفه خود زیان خواهید دید .

۴ـ اگر دختری خواب ببیند ، نشانه آن است که تغییراتی مساعد در زندگیش اتفاق خواهد افتاد .

 

لیلا برایت مى‏ گوید :

اگر خواب ببینید که از بازار خرید مى ‏کنید ، بیانگر داشتن روابط نادرست است . اگر خواب ببینید که در بازار چیزى مى ‏فروشید ، بیانگر تغییر شغل است . اگر در خواب خود را در بازار مکاره ببینید ، بیانگر بدشانسى و ناراحتى است .

 

در کتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب یک بازار : شانس

شما در یک بازار هستید : شانس در عشق

شما چیزهایی در یک بازار مکاره می خرید : آرزوهایتان را برآورده خواهید کرد .

دیگران در یک بازار چیزهایی می فروشند : به شما یک پیشنهاد مهم می شود .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.