تعبیر خواب انفجار

 

برای مشاهده « تعبیر خواب انفجار » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب انفجار

 

آنلی بیتون مى ‏گوید :

۱ـ اگر خواب ببینید جایی انفجاری رخ می دهد ، نشانه آن است که اعمال ناپسند دیگران به شما زیان خواهد رساند .

۲ـ اگر خواب ببینید در اثر انفجاری صورت شما یا دیگران زخمی و سیاه گشته است ، علامت آن است که با قضاوت نادرست متهم به بی دقتی می شوید و ممکن است جامعه شما را برای این امر محکوم بسازد .

۳ـ اگر خواب ببینید هوا پر از دود و تکه پاره های اشیاء منفجر شده است ، علامت آن است که از محیط کار و همچنین از مخالفت های دیگر افراد اجتماع با خود بیزار خواهید شد .

۴ـ اگر خواب ببینید میان شعله های انفجار گرفتار شده اید ، یا در اثر انفجار به هوا پرتاب شده اید ، نشانه آن است که دوستان بی ارزش و نادرست به حقوق شما تجاوز کرده و از اعتماد شما سوء استفاده می کنند .

۵ـ دختران بعد از دیدن چنین خواب هایی باید بیشتر مراقب رفتار و روابط خود باشند .

 

لیلا برایت مى‏ گوید :

اگر انفجار همراه با کشته شدن عده‏ اى باشد ، بیانگر آن است که از مشکلى که برایتان پیش آمده نجات پیدا مى‏ کنید . اگر در خواب ببینید که یک کارخانه منفجر شده و شعله ‏هاى آتش از آن زبانه مى‏ کشد ، نشانه‏ ى پیشرفت و پیروزى در انجام کارهایتان است .

 

در کتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب انفجار : دوستان شما را به خاطر اعمالتان سرزنش می کنند .

در یک انفجار زخمی شده اید : عذاب

بر اثر انفجار علامتی روی صورت شما افتاده : شما را به ناحق متهم خواهند کرد .

شما ناگهان به دنبال یک انفجار غرق در آتش می شوید : دوستان شما از حدشان تجاوز می کنند .

دیگران در انفجار گرفتار شده اند : یکی از بستگان در خطر است .

شما باعث انفجار شده اید : اعتماد دوستانتان به شما از بین خواهد رفت .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.