تعبیر خواب انتخابات

 

برای مشاهده « تعبیر خواب انتخابات » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب انتخابات

 

آنلی بیتون مى‏ گوید :

اگر خواب ببینید در انتخابات شرکت کرده اید ، نشانه آن است که در مباحثی شرکت می کنید که برای موقعیت اجتماعی و مالی شما زیان آور است .

 

در کتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما در انتخابات شرکت می کنید : امیدها و آرزوهای شما برآورده می شود .

دیگران در انتخابات شرکت می کنند : وقایع مهم و خوشایند در پیش است .

در محل انتخابات ، پستی به شما می دهند : یک تغییر در زندگی شما روی خواهد داد .

در انتخابات برنده می شوید : یک دوست نادرست نزدیک شماست .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.