تعبیر خواب الوار

برای مشاهده « تعبیر خواب الوار » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب الوار

 

آنلی بیتون مى ‏گوید :

۱ـ دیدن الوار در خواب ، نشانه آن است که با قبول کارهای سخت ، مزد اندکی به دست خواهید آورد .

۲ـ دیدن الوارهای شعله ور در خواب ، نشانه آن است که از منبعی ناشناخته سود و ثروتی به شما خواهد رسید .

۳ـ اگر خواب ببینید الوارها را اره می کنید ، نشانه آن است که معاملاتی بیهوده انجام خواهید داد .

 

در کتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب الوار چوبی : یک تغییر در اطراف شما رخ می دهد .

الوار چوبی خیلی سنگین : مجبور خواهید شد بار سنگینی را حمل کنید .

الوار چوبی سبک : یک پاداش خوب که شایستگی شما را دارد .

یک تیر بزرگ فولادی : پول

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.