تعبیر خواب افلیج

 

برای مشاهده « تعبیر خواب افلیج » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب افلیج

 

آنلی بیتون مى‏ گوید :

۱ـ اگر خواب ببینید افلیح شده اید ، نشانه آن است که قراردادهایی بی ثبات با دیگران می بندید .

۲ـ اگر خواب ببینید دوستتان افلیح شده است ، علامت آن است که دچار بیماری و تردید خواهید شد . تردیدی که به درون خانه شما نیز نفوذ خواهد کرد .

۳ـ اگر کسی خواب ببیند یارش افلیج شده است ، نشانه آن است که نارضایتی از موضوعی شادمانی او را تحت الشعاع قرار خواهد داد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.