تعبير خواب اصلاح صورت

 

براي مشاهده « تعبير خواب اصلاح صورت » به ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

 

تعبير خواب اصلاح صورت

 

آنلي بيتون مى‏ گويد :

1ـ اگر خواب ببينيد صورت خود را اصلاح كرده ايد ، علامت آن است كه شيادان بر سر شما كلاه مي گذارند .

2ـ اگر خواب ببينيد مشغول اصلاح صورت خود هستيد ، علامت آن است كه بر اعضاي خانواده مسلط مي شويد و به آنان فرمان مي دهيد .

3ـ اگر خواب ببينيد بعد از اصلاح ، صورت شما لطيف شده است ، علامت آن است كه به آسودگي و آرامش دست مي يابيد و دوستان مطيع اداره شما خواهند بود . اما اگر بعد از اصلاح صورت شما زبر و چركيده به نظر برسد ، علامت آن است كه با مشاجرات و اختلافات بسياري روبرو خواهيد شد .

4ـ اگر خواب ببينيد به هنگام اصلاح از تيغي كند استفاده مي كنيد و صورتتان كشيده مي شود ، نشانه آن است كه بهانه اي به دست دوستان مي دهيد تا بتوانند از زندگي خصوصي شما انتقاد كنند .

5ـ اگر خواب ببينيد به هنگام اصلاح ، ريش شما خاكستري به نظر مي رسد ، نشانه آن است كه از هر گونه قضاوت نسبت به افرادي كه ادعاي دوستي با شما را دارند ، پرهيز مي كنيد .

6ـ اگر زني در خواب ببيند مردي صورت خود را اصلاح مي كند ، علامت آن است كه در تفريحات ناشايست افراط مي كند و در نتيجه آلوده و فاسد مي گردد .

7ـ اگر زني خواب ببيند چون مردان صورت خود را اصلاح مي كند ، علامت آن است كه آن قدر خصوصيات مردانه در رفتارش هويدا مي شود كه مردان با تنفر از او روي بر مي گردانند .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.