تعبير خواب استوانه

 

براي مشاهده « تعبير خواب استوانه » به ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

 

تعبير خواب استوانه

 

منوچهر مطيعي تهراني مي گويد :

در زندگي امروز ما استوانه فقط مي تواند ستون هاي استوانه اي باشد که اينجا و آنجا مي بينيم و اين چنين استوانه اي در خواب به جفت تعبير مي شود . براي مرد ، زن و براي زن مرد . معبران نوشته اند استوانه در خواب زني است محکم و استوار که مي توانيد بر آن تکيه کنيد . براي زن نيز اين حکم صادق است و چنانچه زني استوانه و ستوني استوانه اي در خواب ببيند گوياي آن است که مردي با قدرت و شخصيت در زندگي او شکل مي گيرد و ظاهر مي شود . اگر پشت به استوانه داده و تکيه کرده ايد زني قدرتمند از شما حمايت مي کند يا به شما چشم دارد که مي توانيد به او متکي باشيد . براي زنان همين حکم جاري است .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.