تعبير خواب استفراغ

 

براي مشاهده « تعبير خواب استفراغ » به ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

 

تعبير خواب استفراغ

 

حضرت دانيال (ع)‌ مي گويد :

اگر كسي در خواب ببيند قي كرد و آسان برمي آمد ، دليل كه از معصيت توبه كند . اگر قي نتوانست كرد ، دليل كه زياني به وي رسد و بعضي مي گويند ، دليل معصيت است و زيان مال .

 

محمد بن سيرين مي گويد :

اگر ببيند قي كرد و خون برآمد ، دليل زيان است .

 

حضرت امام جعفر صادق (ع) مي فرمايند :

ديدن قي كردن در خواب بر شش وجه است

اول : توبه كردن

دوم : پشيماني

سوم : مضرت (آسيب و زيان)

چهارم : فرج و نجات از غم

پنجم : امانت باز دادن

ششم : گشايش كارهاي بسته

اگر ببيند قي كرد و همچنان خورد ، دليل كه چيزي به كسي بخشيده باشد و بازستاند .

 

ليلا برايت مى‏ گويد :

ديدن استفراغ در خواب ، نشانه‏ ى آن است كه شانس به شما رو مى ‏كند .

 

در کتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب استفراغ : حوادث مهم در پيش است .

فقيران خواب استفراغ خون بييند : پول

ثروتمندان خواب استفراغ خون ببيند : از يك زخم رنج خواهيد برد .

خوراكي ها را استفراغ مي كنيد : شهرت شما رو به تيرگي مي رود .

ديگران استفراغ مي كنند : از يك شخص سوم تقاضاي ازدواج خواهيد كرد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *