تعبير خواب استحمام

 

براي مشاهده « تعبير خواب استحمام » به ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

 

تعبير خواب استحمام

 

آنلي بيتون مى‏ گويد :

1ـ اگر شخصي جوان خواب ببيند حمام مي كند ، نشانه آن است كه به جنس مخالفي دل داده است ، و در هراس است كه مبادا در اثر تبليغات منفي ديگران نسبت به فرد مورد نظر عقيده اش تغيير يابد .

2ـ اگر زني حامله خواب ببيند استحمام مي كند ، دلالت بر آن دارد كه سقط جنين خواهد كرد . و اگر مردي در خواب خود را در حال استحمام و شستشو ببيند ، به اين معناست كه مورد بي وفايي خواهد شد . بعد از چنين خوابي هر نوع معامله اي بايد با احتياط و محافظه كاري انجام شود .

3ـ اگر همراه ديگران در خواب خود را مشغول شستشو و استحمام ببينيد ، نشانه آن است كه بايد از دوستان شرور دوري كنيد ، اين خواب بدنامي و رسوايي به دنبال دارد .

4ـ اگر خواب ببينيد با آبي گل آلود در حال استحمام هستيد ، دلالت بر آن دارد كه دشمنان در نزديكي شما هستند .

5ـ اگر بيوه زني خواب ببيند استحمام مي كند ، نشانه آن است كه از پيمان هاي قبلي خود دست برداشته است و در انتظار شوهري ديگر است .

6ـ اگر دختران خواب ببينند در حال استحمام هستند ، بايد از گرفتن دوست بپرهيزند .

7ـ استحمام با آب گرم معمولاً نشانه آن است كه وقايع بدي در انتظار شماست .

8ـ استحمام با آب سرد و پاكيزه نشانه آن است كه در مدتي طولاني سلامت خواهيد بود و با شادماني زندگي خواهيد كرد .

9ـ آب تني و شستشو در آب دريا ، نشانه آن است كه بعد از كسب دانش ، شغلي مورد علاقه به دست خواهيد آورد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.