تعبير خواب ارث

 

براي مشاهده « تعبير خواب ارث » به ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

 

تعبير خواب ارث

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

ارث : خلاص شدن از يک موقعيت ناجور

 

آنلي بيتون مى‏ گويد :

اگر خواب ببينيد ارثي به شما رسيده است ، نشانه آن است كه به آرزوهاي خود دست خواهيد يافت .

 

ليلا برايت مى‏ گويد :

دليل بر آن است که طلب عقب افتاده ي شما وصول مي شود .

 

در کتاب سرزمين روياها آمده است :

به شما ارث ميرسد : 1- يك مرگ در فاميل 2- در كارهايتان بسيار دقت كنيد .

از يك شخص نا شناس به شما ارث مي رسد : منفعت مالي

با ديگر اعضا فاميل بر سر ارث مشاجره مي كنيد : ضرر مالي

افراد نزديك فاميل را به عنوان وارث انتخاب مي كنيد : در مشكلات غرق مي شويد .

به شما ارث نمي رسد : مرگ يك برادر يا يك خواهر

شما را از ارث محروم مي كنند : ناكامي و شكست بزرگ

يكي از افراد خانواده را از ارث محروم مي كنيد : پول فراوان

ديگران از ارث محروم شده اند : يك تغيير مهم در اطراف شما رخ خواهد داد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.