تعبير خواب احتضار

 

براي مشاهده « تعبير خواب احتضار » به ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

 

تعبير خواب احتضار

 

لوك اويتنهاو مي گويد :

احتضار (جان دادن) : يک سلامتي قدرتمند

ديدن کسي که جان مي دهد : نشانه خوب براي کسي که او را  در حال جان دادن مي بينيم .

زني در حال جان دادن : از دست دادن يک ارث ، يا يک نيابت

 

آنلي بيتون مي گويد :

1- اگر خواب ببينيد ديگران در حال احتضار هستند ، نشانه آن است كه شما و دوستانتان بداقبال هستيد .

2- اگر در خواب خود را در حال احتضار ببينيد ، علامت آن است كه با بي توجهي خود ارزش كارتان را كم مي كنيد و همچنين بيماري شما را به مرگ تهديد مي كند .

3- اگر در خواب حيوانات وحشي را در حال احتضار ببينيد ، نشانه آن است كه از خطري خواهيد گريخت .

4- اگر خواب ببينيد حيوانات اهلي در حال احتضارند ، علامت آن است كه با آرامش و تسلط بر خود با هر وضعيتي روبرو مي شويد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.