تعبير خواب اتاق

 

براي مشاهده « تعبير خواب اتاق » به ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

 

تعبير خواب اتاق

 

منوچهر مطيعي تهراني مي گويد :

اتاق به نوشته نفايس الفنون تجسمي است از دنيا و محيط زيست . اگر اتاقي که در خواب خود مي بينيد و به آن وارد مي شويد بزرگ و با شکوه باشد براي بيننده خواب توانگري و فرح و انبساط پيش مي آيد و اگر محقر و کوچک و فقيرانه باشد دنيا بر او تنگ مي شود . اتاق تنگ و تاريک و غور ، تجسمي است از تنگي خلق و ناتواني اخلاقي . اتاق روشن بخصوص اگر نور از سقف آن ساطع باشد آينده اي روشن است براي بيننده خواب . اتاقي که درهاي فراوان دارد فراخي روزي است و گشادگي امور .

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

اتاق : نيات بد
اتاق زيبا : پيروزمندي
اتاق فقيرانه : توقعات بي جا
مرتب کردن اتاق : مراقب سلامتي خود باشيد .

 

آنلي بيتون مى ‏گويد :

اگر در خواب اتاقى ديديد ، به اين معنا است كه مدت اندكى در خانه‏ ى فعلى خود ، خواهيد ماند .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.