تعبير خواب اتاق خواب

 

براي مشاهده « تعبير خواب اتاق خواب » به ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

 

تعبير خواب اتاق خواب

 

هانس كورت مى ‏گويد :

اگر دخترى خواب اتاق خوابى تميز و زيبا را ببيند ، به معناى آن است كه مردى ثروتمند به او پيشنهاد ازدواج مى ‏دهد . مشاهده‏ ى اتاق خواب زيبا در خواب ، علامت آن است كه ثروتى غيرمنتظره از طريق فاميل ، فرد ناشناس و يا معامله ‏اى در تجارت به شما خواهد رسيد .

 

ليلا برايت مى‏ گويد :

اتاق خواب در هر حال به معنى روابط جنسى و زناشويى است . اگر در خواب خود را در اتاق خواب خودتان مشاهده كرديد ، بدين معناست كه دچار يأس و نااميدى خواهيد شد . و اگر در خواب خود را در اتاق خوابى ناآشنا ديديد ، علامت آن است كه با فردى آشنا مى ‏شويد كه روابط دوستانه ‏اى با او پيدا مى ‏كنيد .

 

در کتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب اتاق خواب خودتان را مي بينيد : تغيير در امور احساسي و عشقي

اتاق خواب خيلي لوكس يك شخص ديگر : در كارهاي فعلي شما تاخير بسيار وجود دارد .

يك اتاق خواب در يك آپارتمان : در مورد رازهاي فاميلي بايد سكوت اختيار كرد .

شما در يك اتاق هتل خوابيده ايد : غيبت و پرگويي هاي احمقانه به زودي شروع مي شود .

در اتاق خواب يك دوست خوابيده ايد : شما گيج خواهيد شد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.