تعبير خواب آهک

 

براي مشاهده « تعبير خواب آهک » به ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

 

تعبير خواب آهک

 

حضرت دانيال (ع)‌ مي گويد :

اگر كسي ببيند كه با آهك ، موي از تن بسترد ، دليل كه اگر مال دارد ، به قدر آن موي كه بسترده بود ، او را مال حاصل گردد و اگر غمگين بود از غم فرج يابد و اگر وام دارد بود وامش گذارده شود .

 

محمد بن سيرين مي گويد :

آهك كردن در خواب ، توانگر را زيادي مال و درويش را گذاردن وام و كافران را نشان مسلماني مي باشد .

 

حضرت امام جعفر صادق (ع) مي فرمايند :

آهك در خواب بر سه وجه است

اول : خبر بد

دوم : سخن هاي زشت و ناخوش

سوم : كارهاي دشوار

و تعمير و ساخت بنا با آهک تعبير خوبي ندارد .

 

ليلا برايت مى‏ گويد :

اگر خود را در حال پختن آهك ديديد ، معنى آن اين است كه بايد براى داشتن زندگى بهتر تلاش زيادى از خود نشان دهيد . اگر خود را در كوره‏ ى آهك‏ پزى ديديد ، علامت آن است كه عمرى طولانى و بسيار پر ارزش خواهيد داشت .

 

آنلي بيتون مى‏ گويد :

ديدن آهك در خواب ، دلالت بر آن دارد كه بعد از مدت‏ها سختى و مرارت در زندگى ، به سوى سعادت و خوشبختى گام خواهيد برداشت .

 

در کتاب سرزمين روياها آمده است :

يك كپه آهك : شانس هاي كوچكي در آينده نصيبتان مي شود .

آهك مي خريد : در كارهايتان ترقي خواهيد كرد .

با آهك كار مي كنيد : شما را از نظر احساسات مورد آزمايش قرار مي دهند .

در ساختن چيزي آهك بكار مي بريد : مراقب دشمن باشيد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.