تعبير خواب آماس

 

براي مشاهده « تعبير خواب آماس » به ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

 

تعبير خواب آماس

 

محمد بن سيرين مي گويد :

ديدن آماس درخواب ، مال است . اگر ببيند كه بر تن او آماس پديد آمده بود ، دليل كند كه به قدر آن ، او را مالي حاصل گردد .

 

ابراهيم كرماني مي گويد :

اگر ببيند كه بر تن او آماس بود ، چنانكه او را رنج نمايد ، دليل كه به قدر آن مال حلال يابد . اگر آماس چنان نباشد كه بدو رنج نمايد ، دليل بر مال حرام كند .

 

حضرت امام جعفر صادق (ع) مي فرمايند :

ديدن آماس بر تن ، پنج وجه است

اول : مالش زياد گردد .

دوم : زني با منفعت خواهد

سوم : پسري برايش خواهد آمد .

چهارم : حاجتش روا گردد .

پنجم : ايمن گردد از غمها

اگر همه تن خود را آماس ببيند ، دليل كه اين پنج چيز كه ياد كرديم او را حاصل گردد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *