تعبير خواب آفتابه

 

براي مشاهده « تعبير خواب آفتابه » به ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

 

تعبير خواب آفتابه

 

محمد بن سيرين مي گويد :

آفتابه در خواب ، زن خادمه است ، يا كنيزك ، كه چراغ خانه بدو تسليم كنند . بعضي از معبران گفته اند : آفتابه خادمه قومي بود ، كه آن قوم به طاعت او گردند و از معصيت پرهيز كنند . اگر ببيند كه آفتابه نو داشت ، يا كسي بدو داد ، دليل كند كه وي خادمه يا كنيزكي حاصل شود . اگر ببيند كه آفتابه بشكست ، دليل است كه خادمه يا كنيزك بيمار گردد و يا بميرد . اگر ببيند كه آفتابه او ضايع گردد ، دليل كه خادمه يا كنيزك وي بگرزيد ، يا از او جدا شود .

 

حضرت امام جعفر صادق (ع) مي فرمايند :

آفتابه در خواب بر نه وجه است

اول : زن

دوم : خادم

سوم : كنيزك

چهارم : قوام ، استواري و پايداري

پنجم : تن ، بدن ، اندام

ششم : عمر زياد

هفتم : مال و نعمت

هشتم : خير و بركت

نهم : راحت زنان

 

منوچهر مطيعي تهراني مي گويد :

در قديم که برده داري مرسوم بود و افراد متمکن کنيز و غلام نگهداري مي کردند آفتابه به کنيز و غلام و بيشتر به کنيزک تعبير مي شد ولي اکنون که برده داري مرسوم نيست مي توان آفتابه را به خدمتکار خانه نسبت داد که اين نيز تاويلي پسنديده نيست . معبران گذشته نوشته اند اگر کسي در خواب ببيند که آفتابه اي نو و تازه در خانه دارد کنيزکي به او هديه مي شود يا از بازار مي خرد و چنانچه مشاهده کرد آفتابه اش شکسته است خدمتکار و کنيزش بيمار مي شود . آفتابه وسيله اي است براي انتقال آب از حوض يا آبگير به نقطه اي دورتر از محل استقرار آب ؛ پس هر نوع وسيله اي که بتواند جوابگوي اين نياز باشد ياري دهنده و کمک رساننده است . چه خادم خانه باشد چه بانوي خانه و چه فرزند بيننده خواب . با اين تعريف چنانچه آفتابه اي در خواب ديديم با مراجعه به موقعيتي که در محيط خانواده داريم مي توانيم قياس کنيم که به چه کسي برمي گردد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *