تعبير خواب آشيانه

 

براي مشاهده « تعبير خواب آشيانه » به ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

 

تعبير خواب آشيانه

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

ديدن آن : عاشق شدن
درست کردن آن : عروسي
آشيانه خالي : ضرر ؛ غيبت طولاني

 

ليلا برايت مى‏ گويد :

ديدن يك آشيانه خالى ، علامت آن است كه يكى از اعضاى خانواده ‏ى شما محفل خانواده را ترك و شما را دچار نگرانى مى ‏سازد .

اگر يك آشيانه با يك تخم يا جوجه ديديد ، بيانگر آن است كه بايد خود را براى پايه ‏ريزى يك زندگى جديد آماده كنيد .

ديدن لانه حيوانات وحشى ، نشانه‏ آن است كه شما در زندگى با افراد بسيار بد و سودجويى در ارتباط هستيد . اگر زني چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه به منزلي ديگر نقل مكان خواهد كرد .

 

هانس كورت مى ‏گويد :

اگر زنى خواب آشيانه را ببيند، علامت آن است كه منزل خود را تغيير خواهد داد . اگر ديديد كه آشيانه‏ اى خالى و پر از تخم‏ هاى شكسته ‏ى پرندگان است ، در زندگى و آينده خود دچار نااميدى‏ هاى بسيارى مى ‏شويد .  اگر خواب ببينيد در آشيانه اي ، پرندگاني نشسته اند ، نشانه آن است كه به زندگي خانوادگي علاقه مند خواهيد شد و فرزنداني شادمان و مطيع خواهيد داشت .

 

آنلي بيتون مى ‏گويد :

1ـ ديدن آشيانه پرندگان در خواب ، نشانه آن است كه به كاري سودآور علاقه مند خواهيد شد .

اگر زني چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه به منزلي ديگر نقل مكان خواهد كرد .

2ـ ديدن آشيانه خالي در خواب ، نشانه آن است كه از جدايي با دوستي غمگين خواهيد شد .

3ـ اگر خواب ببينيد در آشيانه اي ، پرندگاني نشسته اند ، نشانه آن است كه به زندگي خانوادگي علاقه مند خواهيد شد و فرزنداني شادمان و مطيع خواهيد داشت .

4ـ ديدن آشيانه اي مملو از تخم هاي شكسته پرندگان ، نشانه آن است كه در زندگي به شكست و نوميدي دچار خواهيد شد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.