تعبير خواب آرد

 

براي مشاهده « تعبير خواب آرد » به ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

 

تعبير خواب آرد

حضرت دانيال (ع) مي گويد :

اگر ببيند كه آرد چون برف از هوا مي آيد ، دليل است كه به قدر آن مال و نعمت حلال او را حاصل گردد ، از آنجا كه اميد ندارد .

 

محمد بن سيرين مي گويد :

آرد جو ، به تاويل درستي دين بود .

آرد گندم ، مالي بود از تجار و بسيار فايده بود .

آرد كاورس مال اندك بود كه حاصل شود .

 

جابر مغربي مي گويد :

آرد فروش به خواب ديدن ، مردي باشد كه دين خويش را به دنيا آورده بود .

 

ليلا برايت مى‏ گويد :

ديدن آرد دليل است بر مال و نعمت حلال كه بى‏ رنج بدو رسد .

 

آنلي بيتون مى‏ گويد :

1ـ ديدن آرد در خواب ، نشانه زندگي كردن با صرفه جويي و تنگدستي ، ولي همراه با شادماني است .

2ـ اگر دختري خواب ببيند به آرد آغشته شده است ، نشانه آن است كه به زودي با مردي ازدواج خواهد كرد ، و زندگي زناشويي او با سختي هاي زياد سپري خواهد شد . اما تحمل سختيها براي او دلپذير و لذتبخش خواهد بود .

3ـ اگر خواب ببينيد ، آرد خريد و فروش مي كنيد ، نشانه آن است كه دست به معاملاتي مخاطره آميز خواهيد زد .

 

در کتاب سرزمين روياها آمده است :

آرد ميخريد : منفعت بزرگ مالي

شما آرد داريد : فراواني

با آرد آشپزي ميكنيد : يك دوست را از دست مي دهيد .

آرد را ميسوزانيد : خطر در پيش است .

با آرد شيريني مي پزيد : يك زندگي خوشبخت در آينده

در قسمت آرد سازي كار مي كنيد : بي گدار به آب نزنيد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *