تعبير خواب آدرس

 

براي مشاهده « تعبير خواب آدرس » به ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

 

تعبير خواب آدرس

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

آدرس را با صداي بلند خواندن : تغييراتي در آينده صورت خواهد گرفت .
آدرس را روي پاکت نوشتن : شما خبرهاي جالبي خواهيد شنيد .
به دنبال يک آدرس رفتن : بزرگ شدن خانواده و يا جمع دوستان
به دنبال يک آدرس گشتن : اتلاف وقت

 

در کتاب سرزمين روياها آمده است :

يك آدرس مي نويسيد : بدون دقت و احتياط هيچگونه معامله يا اقدامي نكنيد .

اشخاص ديگر آدرس مي نويسند : كارهايي كه بدشانسي به دنبال آن است .

يك آدرس مربوط به كار : شانس و شادي يك آدرس را روي يك نامه عاشقانه مينويسيد : خبرهاي خوش

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.