تعبير خواب آتش دان

 

براي مشاهده « تعبير خواب آتش دان » به ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

 

تعبير خواب آتش دان

 

محمد بن سيرين مي گويد :

آتش دان به خواب ، زني بود كه خدمت خانه كند ، اما اگر آن آتش دان آهنين بود ، دليل كند كه آن زن از خويشان اهل آن خانه بود و اگر آتش دان چوبين است ، دليل كند كه آن زن از خويشان اهل آن خانه نبود و از اهل نفاق بود . اگر آتش دان از گل است ، دليل كند كه آن زن از اهل گردنكشان باشد و از مشركان نيز بود .

 

حضرت امام جعفر صادق (ع) مي فرمايند :

ديدن آتش دان به خواب بر دو وجه است

اول : زن خادمه

دوم : كنيزك

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.