تعبير خواب آب گرم

 

براي مشاهده « تعبير خواب آب گرم » به ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

 

تعبير خواب آب گرم

 

ابراهيم كرماني مي گويد :

اگر ببيند كه آب گرم همي ريختند ، چنانكه او را خبر نباشد ، دليل كند كه بيمار شود يا غمي سخت بدو رسد .

 

لوك اويتنهاو مي گويد :

آب گرم : بيماري

 

منوچهر مطيعي تهراني مي گويد :

چنانچه در خواب ببينيد که کسي بر روي شما آب گرم پاشيد يا آب ريخت و آن آب کثيف و آلوده و متعفن بود يک بيماري در پيش داريد و اگر ديديد شما روي کسي آب گرم ريختيد آن شخص اگر آشنا و شناخته شده باشد در حق او ستم روا مي داريد يا به يکي از بستگان بلا فصل خود آسيب وارد مي آوريد و اگر آن شخص ناشناس باشد نيتي بد در شما پيدا مي شود که بهتر است پرهيز کنيد و در روزهاي آينده دست به کاري نزنيد که نتيجه بد آن متوجه مردم شود .

 

محمد بن سيرين مي گويد :

اگر ببيند آب گرم مي خورد گرفتار بيماري خواهد شد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *