تعبير خواب آب جاری

 

براي مشاهده « تعبير خواب آب جاری » به ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

 

تعبير خواب آب جاری

 

تام چت ويندرا مي گويد :

اگر آب جاري ببيند دليلش حرکات آرامبخش است و تعبيرش رسيدن به آرامش در زندگي است .

اين خواب عاقبت خوشي را که در طالع زندگي وجود دارد نويد مي دهد .

 

منوچهر مطيعي تهراني مي گويد :

آب سيال و روان ولي زياد و خروشان مشروط بر اينکه شاهد تماشاي آن باشيد نه درون آن نشان قدرتي است که با آن روبرو مي شويد و با آن رويارو قرار مي گيرد . اگر از آب رودخانه يا سيل برگرفتيد و نوشيديد دو صورت دارد . يا آب کثيف است يا روشن و صاف . آب کثيف مال و بهره است که از طريق نامشروع و نادرست نصيب شما مي گردد و آب روشن چيزي است مادي و مالي که از راه پسنديده به چنگ مي آوريد و بهره مند مي شويد .

 

يوسف نبي عليه السلام مي گويد :

ديدن آب روان  و روشن سفر با نعمت باشد .

 

حضرت دانيال مي گويد :

اگر جوي آب و پاکيزه و گوارايي ببيند دليل آنست که زندگي او با خوشي و آسايش و فراغت توام خواهد بود .

اگر بيند از جويي ناشناخته آب زلال مي خورد به کار بديع و ناشناخته اي مشغول خواهد شد و عمر طولاني خواهد داشت و به مقدار آبي که خورده است منفعت به او خواهد رسيد .

اگر بيند از جويي آب تلخ و شور و نامطبوع مي خورد دليل بر تلخي زندگي اوست .

اگر در جوي آب صاف و زلال ببيند مقرب مي شود و کارش روبه راه خواهد شد و به جريان خواهد افتاد .

اگر آب جوي را تيره و کدر ببيند کارش تباه و آشفته باشد و با توکل و سعي و کوشش بايد مشکل را از ميان بردارد تا آب جوي صاف شود .

اگر بيند بر تختي نشسته است که در زير آن آب روان است نعمت و دولت وبخت و اقبال به او روي مي آورد و امور او در دو جهان خوب خواهد بود .

اگر بيند در جوي آب صاف و زلال نشسته است از غم خلاص مي شود اگر بيمار باشد شفا مي يابد و اگر قرض داشته باشد ادا خواهد کرد و اگر در سفر است دير نخواهد گذشت که به وطنش باز گردد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *