تعبير خواب آب تيره

 

براي مشاهده « تعبير خواب آب تيره » به ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

تعبير خواب آب تيره

 

تام چت ويندرا مي گويد :

اگر آب عميق وتيره ببيند امکان سلطه بر قدرتهاي روحي مطرح است و مي تواند از قدرتهايش بهره کافي ببرد .

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

پيام خواب آب کدر : نشان دهنده آن است که روان بيننده خواب نياز به پاکسازي مواد آلوده اي همچون : وسوسه ها ، نگرانيها و انواع و اقسام دلواپسيها دارد .

 

جابر مغربي مي گويد :

اگر در سال فراواني آب بيند در خانه وي آب تيره ايستاده باشد ، سالي سخت و دشواري در پيش روي اوست .

 

منوچهر مطيعي تهراني مي گويد :

آب راکد و تاريک اندوه است وغصه .

 

محمد بن سيرين مي گويد :

اگرآب تيره بخورد بزرگي و مال و نعمت با رنج و سختي و بيم و ترس حاصل شود .

 

دانيال نبي (ع) مي گويد :

اگرکسي آب تيره بر وي ريخت ، دليل كند كه از آن كس شر و بدي به او رسد .

 

يوسف نبي (ع) مي گويد :

ديدن آب تيره غم است .

ديدن آب تيره در فساد افتد .

ديدن آب تيره روان ظلمي بر اهل زمين پيدا شود .

 

ابراهيم كرماني مي گويد :

اگر آب را تيره و ناخوش بيند ، غم و اندوه صعب تر است .

 

ليلا برايت مى ‏گويد :

آب كثيف و كدر نيز نشانه روابط مشكوك و نامطمئن است .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *