شب اول عروسی {شب زفاف}

شب اول عروسی {شب زفاف}

مجموعه: uncategorized
 • شب اول عروسی {شب زفاف}
 •  

   

  شب اول عروسی,شب زفاف,شب حجله,شب اول حجله,شب اول ازدواج

  {} …

   

  {شب زفاف}

   

  شب اول عروسی یــا شب زفاف اوّلین شبی اســت کــه یک دختر و پسر ؛ تغییر کیفیتی و کمّیتی در زندگی خود می دهند و بــا انــجـام آداب عروسی و زناشویی ؛ نام شوهر و همسر ـ عروس و داماد ـ را بر خود می نهند ؛ و زندگی جدید را بــا همتای خود آغاز می کـنـنـد .

  قدرت تکوینی زفاف (شب اول عروسی) بــه گونه ای اســت کــه بــا توجّه بــه جاذبه وانهاده در ضمیر انسان ؛ در وهله اول مستحب شمرده می شــود ؛ و بــا احتمال آلودگی بــه گناه ؛ واجب بــه حساب می آید ... از ایــن رو ازدواج از سنّت نبی اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ اســت و ایشان فرموند : « ازدواج از سنّت من اســت و هــر کس از سنّت من سرپیچی کــنــد ؛ از من نـیـسـت » [1]

  آداب  شب اول عروسی (شب زفاف)

  1- از آداب مستحبّی شب اول عروسی (شب زفاف) ؛ نماز و دعا اســت ... شب اول عروسی یکی از اوقاتی اســت کــه دعا و طلب حاجتی در آن ؛ پیش از انــجـام اعمال زناشویی مستجاب اســت .

  امام باقر(ع) می فرماید : « هنگامی کــه عروس را نزد تو آوردند ؛ خودت وضو بگیر و بــه او نــیــز بگو وضو بگیرد ؛ دو رکعت نماز بخوان ؛ و بــه او نــیــز بگو کــه دو رکعت نماز مستحبی بخواند ؛ ســپــس حمد و ثنای پروردگار عالم را انــجـام بده و صلوات بر محمّد و آلش بفرست ؛ آن گاه دعا کن و بــه حاضرین بگو «آمین» بگویند و ایــن دعا را بخوان :

  « اَللّهُمَّ ارزقنی اُلفَها و وُدَّها وَ رِضاها ؛ وَ ارضِنی بِها ؛ و اجمَع بَینَنا بِأَحسَنِ اجتماعٍ وَ انس وَ ائتِلافٍ ؛ فَاِنَّکَ تُحِبُّ الحَلالَ وَ تُکرِهُ الحرامَ ؛ [3]

  خدایا ؛ دوستی و محبّت و خوشنودی او را روزی من گردان ؛ و مرا بــه او خشنود ساز و بین ما و او بــه پیوند نیک و صمیمانه جمع کن ؛ چرا کــه تو حلال را دوست داری و حرام را ناپسند می دانی » .

  هم چنین از ایشان نقل شده اســت کــه : هنگامی کــه خواستی بــا همسرت همبستر شوی ؛ متوجّه خدا باش و بگو :

  « اَللّهُمَّ ارزُقنی وَلَداً وَاجعَلهُ تَقیا زَکیاً لَیسَ فی خَلقِهِ زیادَهٌ وَلا نُقصانٌ واجعَل عاقِبَتهُ اِلی خیر ؛ [4]

  خدایا فرزندی بــه من عطا فرما ؛ و او را پرهیزگار و پاک گردان ؛ جسمش را کامل و موزون قرار بده ؛ و عاقبت امرش را ختم بــه خیر بفرما »

  2- اجتناب از شرکت شیطان در انعقاد نطفه : در شب اول عروسی (شب زفاف) و یــا هــر وقت دیگر کــه همسران می خواهند بــا هم همبستر شــونــد ؛ « بسم الله » بگویند ؛ و مراقب باشند کــه در آن هنگام از هــر گونه گناه دور باشند ؛ حتّی فکر گناه نکنند ؛ تــا شیطان در نطفه آنان شریک نشود ؛ زیــرا نطفه پایه اوّل ساختار فرزند آینده را تشکیل می دهد ... امام صادق (ع) دستور فرموده اند کــه هنگام همبستر شدن گفته شــود :

  « اَعوذَُ بِالله السَمیع العَلیم مِنَ الشّیطانِ الرَّجیم ؛

  پناه می برم بــه خدای شنوا و دانا ؛ از شیطان رانده از درگاه خدا » ... [5]

  3- توصیه های پیامبراكرم (ص) بــه حضرت علی (ع) :

  هنگامی کــه عروس بــه خانه تو وارد شــد :

  3ـ 1- کفش های او را درآور ؛ تــا بنشیند .

  3ـ 2- پاهای او را بشوی .

  3ـ 3- از آن آب ؛ از در خانه تــا انتهای آن بپاش (چنین کاری موجب رفع و دفع انواع فقر شده و باعث نزول برکت های بسیار خواهد شد.)

  3ـ 4- تــا هفت روز ؛ عروس را از خوردن شیر ؛ سرکه ؛ گشنیز و سیب ترش منع کن (زیرا رحم زن بر اثر خوردن ایــن چهار غذا سرد شده ؛ بــرای باروری آماده نمی شــود .)

  3ـ 5- در آغاز و وسط و آخر ماه (قمری) آمیزش نکن .

  3ـ 6- بعد از ظهر آمیزش نکن .

  3ـ 7- هنگام آمیزش سخن نگو .

  3ـ 8- هنگام آمیزش بــه فکر زن دیگری نباش .

  3ـ 9- شب عید فطر و قربان آمیزش نکن .

  3ـ 10- آمیزش در شب دوشنبه و آغاز شب سه شنبه و شب پنجشنبه و هنگام ظهر و پنج شنبه و هم چنین شب جمعه و بعد از ظهر جمعه خوب اســت ... [6]

  3ـ 11- بدون وضو آمیزش نکن .

  دستورات فوق اوامر ارشادی اســت یعنی بهتر اســت کــه ایــن گونه عمل شــود ... و جنبه وجوبی ندارد ... در برخی از آن ها توجه بــه انعقاد نطفه اســت یعنی اگــر نطفه ای در آن شرایط منعقد شــود می تواند زمینه ساز مشکلاتی باشد .

   

  شب اول عروسی,شب زفاف,شب حجله,شب اول حجله,شب اول ازدواج,ازدواج

  4- آمیزش در محیط سر پوشیده :

  شب اول عروسی (شب زفاف) در محیطی سرپوشیده بــایــد انــجـام گیرد ؛ و نــیــز لازم اســت مسائل خصوصی و اسراری کــه در ایــن رابطه وجود دارد ؛ بــرای کسی نقل نشود ؛ و بــا ایــن کار حریم حیاء و عفّت و غیرت اسلامی را حفظ کـنـنـد ... [7]

   

  پیامبر اکرم (ص) فرمودند : « سوگند بــه آن کسی کــه جانم در دست اوست ؛ اگــر مردی بــا همسرش در خانه ای همبستر شــود و کودکی آن ها را بنگرد و سخن و صدای نفس آن ها را بشنود ؛ آن کودک هرگز رستگار نخواهد شــد ؛ اگــر پسر باشد ؛ زناکار می شــود و اگــر دختر باشد ؛ آلوده دامن می گردد ... »

  هر کدام از همسران ؛ دستمال جداگانه ای داشته باشند و اگــر دستمال آنها یکی باشد ؛ موجب دشمنی و ســپــس جدایی و طلاق خواهد شــد .

   

  5- آماده سازی حجله در شب اول عروسی :

  بهتر اســت یک اتاق مناسب ؛ راحت و آرامش بخش ؛ در یک مکان آرام و بــه دور از هــر گونه دغدغه و اضطراب آماده شــود تــا عروس و داماد از هــر نظر راحت و آسوده باشند .

   

  6- آماده سازی عروس در شب اول عروسی :

  دختران معمولاً بــه دلیل شنیدن خاطرات دوستان و اطرافیانش ؛ از شب اول عروسی و خطرات احتمالی آن درباره پرده بکارت ترس و اضطراب دارند ؛ کــه اولاً خود آن ها بــایــد بــا افزایش آگاهی خود ؛ اضطراب را دور کـنـنـد ؛ و ثانیاً پسران بــایــد رعایت حال آنان را بکنند و بــا آماده سازی و بــه تدریج اقدام نـمـایـنـد .

   

  7- کسب اطلاعات کافی جنسی :

  پسر و دختر بــایــد قبل از شب زفاف اطلاعات لازم را در مورد امور جنسی لازم ؛ البته از راه صحیح و مشروع آن را کسب کـنـنـد تــا آن شب مشکلی پیش نیاید .

  منابع : tebyan-zn

  [1] ... پاک نژاد؛ سید رضا؛ ازدواج مکتب انسان سازی؛ قم؛ انتشارات اخلاق؛ چاپ حافظ؛ 1376؛ جلد دوم؛ ص 87 تــا 92.

  [2] ... اشتهاردی؛ محمّد مهدی؛ ازدواج آسان؛ قم؛ انتشارات نبوی؛ چاپ اول؛ 1371؛ ص 241 تــا 250.

  [3] ... حر عاملی؛ محمد بن حسن؛ وسایل الشیعه؛ نشر اسلامیه؛ ج14؛ ص 81.

  [4] ... همان؛ ص 82.

  [5] ... همان؛ ص 97.

  [6] ... انصاریان؛ حسین؛ نظام خانواده در اسلام؛ نشر ام ابیها؛ ص 206؛ و نــیــز ر.ک: مجلسی؛ محمدباقر؛ حلیه المتقین؛ ص 125؛ و ازدواج آسان؛ ص 245؛ و ازدواج مکتب انسان سازی؛ همان؛ صص 73 تــا 82.

  [7] ... ر.ک: ازدواج مکتب انسان سازی؛ همان؛ ج2؛ صص 81ـ 73.

  beytoote.com (بيتوته)

   

  برچسب‌ها, , , , , , , , , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “شب اول عروسی {شب زفاف}”

  دیدگاه ها بسته شده اند.