درمان میخچه

درمان میخچه

مجموعه: uncategorized
 • درمان میخچه
 •  

   

  میخچه,میخچه پا,میخچه کف پا,میخچه انگشت پا,درمان میخچه

  بی‌ شک کسی دوست ندارد بــا یک دردناک در خیابان قدم بزند یــا بــرای انــجـام کارهای روزانه خود از ایــن سر شهر بــه آن سر شهر برود ... یکی از مشکلات رایجی اســت کــه بیشتر انسان‌ ها دست کم یک‌ بار آن را در طول زندگی تجربه مــی‌ کـنـنـد ... در نقاط مختلف پا بــه ویژه در ناحیه انگشتان و مفاصل آن دیده مــی‌ شــود ... در حقیقت واکنشی اســت کــه پوست بدن در برابر فشارهایی قرارمی‌ گیرد کــه بــه صورت مستمر و بــه دلایل مختلف مثل تنگی کفش یــا اضافه وزن بــه سطح پوست وارد مــی‌ شــود و بــه صورت برآمده و ضخیم شدن پوست بــه اندازه یک دانه عدس یــا ذرت پیش مــی‌ رود ... بی‌ توجهی بــه گاهی افراد را وادار بــه انــجـام جراحی و خارج کردن آن از بدن مــی‌ کــنــد ؛ درحالی کــه یکی از ساده‌ ترین و کم‌ هزینه‌ ترین روش‌ هاست بــه شرط آنکه درمان آن در زمان مناسب انــجـام شــود ... بــرای درمان ایــن عارضه راه‌ های مختلفی در شیوه‌ های درمانی طبیعی و خانگی در سراسر جهان وجود دارد کــه برخی از موثرترین آنها را بــا هم مرور مــی‌ کنیم …

   

   

   

  درمان میخچه

   

  چگونه میخچه را شناسایی کنید
  میخچه را بــا پینه اشتباه نگیرید

  اگر چــه میخچه و پینه هــر دو ظاهر کاملا متفاوتی دارند امــا گاهی توسط بسیاری از مردم بــا یکدیگر اشتباه گرفته مــی‌ شــونــد ... پینه‌ معمولا سطح وسیع‌ تری از پوست را بــه خود درگیر مــی‌ کــنــد و معمولا در قسمت‌ هایی از کف پا کــه تماس مستقیم و مداوم بــا زمین دارد و تحت‌ فشار زیاد قرار مــی‌ گیرد ؛ مثل پاشنه یــا سینه‌ پا دیده مــی‌ شــود ؛ در حالی کــه میخچه محدوده بسیار کوچکی را درگیر مــی‌ کــنــد و معمولا برجسته اســت ؛ در یک نقطه رشد مــی‌ کــنــد ؛ ضخامت بیشتری دارد و احتمال نفوذ آن تــا اعماق پوست بسیار زیاد اســت ... در حالی کــه پینه تنها در سطح پوست دیده مــی‌ شــود و امکان نفوذ بــه لایه‌های زیرین پوست را ندارد .

   

  راه‌ های پیشگیری را بشناسید
  چرا میخچه مــی‌ زنید

  دلایل مختلفی بــرای ابتلا بــه میخچه وجود دارد کــه بسیاری از آنها به  دلیل بی‌ احتیاطی و بی‌ توجهی خودمان بــه وجود مــی‌ آید .  پوشیدن کفش‌ یــا جوراب تنگ ؛ تماس بیش از اندازه انگشتان بــا رویه کفش‌ ؛ پوشیدن کفش یــا صندل بدون جوراب و پیاده‌ روی طولانی و مستمر ؛ استفاده از کفش‌ های پاشنه بلند و تنگ ؛ عدم درمان قوس کف پا و افزایش فشار بر انگشتان و سینه‌ پا و در نهایت تقسیم نا متعادل وزن روی پاها از جمله عواملی اســت کــه موجب مــی‌ شــود پا و انگشتان آن در معرض فشار قرار بگیرند و احتمال ابتلا بــه میخچه در آنها تقویت شــود ؛ بنابر ایــن اگــر نسبت بــه ایــن موارد بی‌ تفاوت باشید بــه مرور شاهد درد مفصل انگشتان ؛ التهاب ؛ برآمدگی و سفتی پوست و دردهای نقطه‌ ای در موضع میخچه خواهید بود .

   

  نسخه : پاکسازی میخچه بــا سرکه
  طول درمان : 2 هفته ؛ روزی دو بار

  استفاده از سرکه بــرای درمان میخچه یکی از ساده‌ ترین شیوه‌ها بــرای خشک‌ کردن و از بین‌ بردن آن‌ اســت ... بــرای ایــن کار بــه سرکه سفید و یک پنبه‌ نیاز دارید ... پنبه را بــه سرکه آغشته کنید و آن را روی موضعی کــه میخچه در آن به‌ وجود آمده بگذارید ... پنبه‌ سرکه‌ ای را بــا نوار چسب پارچه‌ ای پانسمان روی موضع ببندید ؛ بــه گونه‌ای کــه پنبه سرکه‌ ای بــه طور کامل سطح میخچه را مرطوب کــنــد ... بعد از 3 تــا 4 ساعت پنبه سرکه‌ ای را از روی میخچه بردارید و اجازه دهید ؛ میخچه بــه مدت 30 دقیقه هوا بخورد ... پــس از ایــن مدت پنبه‌ دیگری را بــه سرکه آغشته کنید و بــه مدت 3 تــا 4 ساعت بــه همان شیوه روی موضع میخچه ببندید ... ایــن شیوه را بــه مدت 2 هفته ؛ روزی دو بار تکرار کنید تــا در پایان هفته دوم شاهد خشک شدن و جدا شدن میخچه از موضع باشید .

   

  این هشدار را جدی بگیرید
  میخچه را جراحی نکنید

  کارشناسان و متخصصان پوست مــی‌ توانند نمونه‌ های مختلفی از افراد مبتلا بــه میخچه را مثال بزنند کــه بــا خود درمانی‌ های بی‌ مورد و خطرناک مشکلات زیادی بــرای خود به‌ وجود آورده‌اند ... افرادی کــه بــه جای استفاده از شیوه‌ های طبیعی بــا قیچی ؛ ناخن‌ گیر و اجسام برنده بــه جان میخچه‌ ها مــی‌ افتند ؛ آسیب‌ های جدی بــه پوست خود وارد مــی‌ کـنـنـد ؛ زیــرا بــا ایــن کار موجب بروز عفونت و آلودگی در موضع میخچه مــی‌ شــونــد و مشکلی بــه مشکلات قبلی خود اضافه مــی‌ کـنـنـد .

   

  نسخه : پوست موز و اسانس چای
  طول درمان : 2 هفته ؛ روزی 2 ساعت

  یکی دیگر از روش‌ های خانگی درمان میخچه تهیه مرهمی اســت کــه بــا کمک پوست موز و عصاره برگ درخت چای بــه دست مــی‌ آید ... بــرای ایــن کار بــایــد یک عدد موز رسیده و کامل را بــه مدت 3 تــا 4 ساعت درون یخچال بگذارید ... پــس از ایــن مدت پوست موز را بکنید و سفیدی‌ های درون پوست آن را جدا کنید ... بــرای تهیه ایــن مرهم نیاز بــه یك قاشق غذاخوری از ایــن کرک‌های سفید دارید ... بــه کرک‌های سفید ؛ 4 تــا 5 قطره اسانس روغن چای اضافه کنید و آن را بــه آرامی ورز دهید ... ایــن مرهم را بــه مدت 2 هفته ؛ هــر روز 2 ساعت روی میخچه بگذارید و آن را پانسمان کنید ... ایــن مرهم بــه شما کمک مــی‌ کــنــد تــا بعد از 2 هفته احساس بهتری نسبت بــه میخچه داشته باشید و دیگر هنگام پوشیدن کفش‌ و راه‌ رفتن احساس درد نکنید .

   

  نسخه : مرهم روغن چای سبز
  طول درمان : یك هفته ؛ پیش از خواب

  اگر مدت زمان زیادی اســت کــه بــه میخچه مبتلا هستید و دیگر بــه آن بــه عــنــوان بخشی از بدنتان عادت کرده‌اید ؛ قطعا بــا یکی از انواع سر سخت آن رو به‌ رو هستید کــه دارای پوستی ضخیم و محکم اســت ... مردم چین بــرای درمان ایــن نوع از میخچه از عصاره ؛ اسانس یــا روغن برگ درخت چای سبز استفاده مــی‌ کـنـنـد ... بــرای ایــن کار کافی اســت 5 قطره از روغن چای سبز را روی پنبه‌ بریزید و آن را روی میخچه قرار دهید ... البته پیش از ایــن کار بــایــد پای خود را بــه خوبی بــا آب ولرم و صابون بشویید و آن را بــا حوله خشک کنید ... در صورتی کــه بــه مدت یك هفته هــر شب پیش از خواب ایــن روغن را روی میخچه قرار دهید ؛ خواهید دید کــه بعد از ایــن مدت بــا نرم شدن و کاهش میزان سختی و ضخامت میخچه رو‌ به‌ رو خواهید شــد و درد کمتری را تجربه خواهید کــرد .

   

  نسخه : آبلیموی ترش و میخک
  طول درمان : 10 روز؛ هــر چــه بیشتر بهتر

  استفاده از ایــن نسخه  یکی از موثر‌ترین روش‌ها بــرای درمان میخچه اســت ... بــرای تهیه ایــن نسخه خانگی کافی اســت 2 عدد گل میخک خشک شده را درون  نصف استکان آبلیموی ترش و تازه بگذارید و اجازه دهید ایــن مخلوط بــه مدت یك ساعت در ایــن شرایط بماند تــا خواص مفید گل‌ میخک وارد آبلیمو شــود ؛ ســپــس آبلیمو را از صافی عبور دهید تــا گلبرگ‌ های گل میخک از آن جدا شــود ... پنبه‌ای را بــه ایــن ترکیب آغشته کنید و آن را روی میخچه خود بگذارید ... پیش از استفاده از ایــن ترکیب نیازی بــه شست‌ و شوی پا بــا صابون نـیـسـت ... تنها پایتان را بــا آب نیمه‌ ولرم بشویید و آن را کاملا خشک کنید ... مــی‌ توانید از ایــن ترکیب در طول روز هــر چند بار کــه توانستید ؛ استفاده کنید ؛ امــا بــرای افرادی کــه مشغله کاری زیادی دارند ؛ می‌توانند روزی سه تــا چهار بار از ایــن شیوه استفاده کـنـنـد ؛ پــس از 10 روز خواهید دید کــه میخچه کم‌ کم خشک شده و از بین مــی‌ رود .

   

  منبع : beytoote.com (بيتوته)

   

  برچسب‌ها, , , , , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “درمان میخچه”

  دیدگاه ها بسته شده اند.