ضرب المثل کینه شتری

ضرب المثل کینه شتری

مجموعه: uncategorized
 • ضرب المثل کینه شتری
 •  

   

  شتر,کینه شتری,ضرب المثل کینه شتری

   

  بشر نه تنها جایز الخطاست بـلـکـه واجب الخطاست ! و از ایــن رو بسیاری از اعمال و رفتار آدمی کــه ناشی از اشتباه یــا علت جهالت و جوانی باشد قابل عفو و بخشایش اســت ولــی بعضیها کــه لذت عفو را نچشیده اند در انتقام و کینه توزی چنان یکدنده و مقاوم هستند کــه بــه هیچ وجه حاضر نمی شــونــد ذره ای ازانتقام جویی خارج شــونــد و قلم عفو و اغماض بر جریده جرایم و خطایا بکشند .

  کینه توزی ایــن گونه افراد لجوج و یکدنده درعرف اصطلاح بــه تعبیر شده اســت و در مقام کینه های پی گیر بــه آن استشهاد می کـنـنـد ... بــه طوری کــه تــا کنون از لطف علمای حیوان شناسی مطالعه و تحقیق بــه عمل آمده شتر مهربان ترین و قانع ترین حیوانات جهان شناخته شده اســت ... طاقت و توانایی ایــن حیوان بارکش در برابر تشنگی و گرسنگی آن هم در بیابان های بی کران و ریگزارهای سوزان واقعاً عجیب و شگفت انگیز اســت .
  نکته بسیار شایان توجه در موضوع شتر آن اســت کــه ایــن حیوان را شیوه راه رفتن می آموزند و قدوم آن را بــا صدایی آهنگ دار و موزون هدایت می کـنـنـد ... شتر گام های خود را بــا آهنگ نغمه منظم می کــنــد و مطابق وزن صدا آرام یــا تند حرکت می کــنــد و نــیــز هنگامی کــه نمی خواهند در یک مسافت فوق العاده طولانی او را راه ببرند ساربانان آهنگ مطلوب حیوان را ترنم می کـنـنـد .

  در عربستان شتر نر را لوک و شتر ماده را ناقه می گویند ولــی در کویر ایران بــه ویژه در اطراف کاشان شتر نر را لوک و شتر ماده را ارونه و همچنین نوزاد ماده را مجی و نوزاد نر را هاشی می خوانند .

  کینه شتری کینه پی گیری اســت کــه تــا کنون سابقه نشان نداده کــه پذیرایی و ملاطفت مجدد ساربان بتواند آن را تعدیل نماید ... شتر خشمگین همواره منتظر فرصت مناسب اســت کــه انتقامش را از ساربان متجاوز بگیرد ... عجب در ایــن اســت کــه شتر مست و دیوانه بــه ساربان مورد نظر هنگامی کــه در جمع قرار دارد هرگز حمله نمی کــنــد ... فــقــط نگاه خشم آلودش را کــه شراره انتقام از آن می بارد بــه چشمان آن ساربان می اندازد و بــا دهان کف آلود پیاپی نعره های چندش آور و هولناک سر می دهد زیــرا لوک کینه توز در عین مستی و دیوانگی خوب احساس می کــنــد کــه اگــر در میان جمع بــه ساربانی کــه اذیتش کرده حمله کــنــد سایرین بــا چوب و چماق بــه جانش می افتند .

  وای بــه روزی کــه شتر مست و کینه توز آن فرصت مناسب را بــه چنگ آورد و ساربان مورد نظر را یکه و تنها در بیابان گیر بیاورد ... البته ساربانان بــرای ایــن طور مواقع راه چاره و علاجی اندیشیدند کــه بــه لیاقت و زرنگی آنان بستگی دارد ... وقتی ساربان در بیابان مورد حمله لوک خشمگین قرار گرفت راه نجاتش ایــن اســت کــه در حال فرار از شتر ؛ لباس هایش را یکایک درآورد و بــه پشت سرش بیندازد ... در اینجاست کــه شتر گول می خورد و بــه جای ساربان کــه در حال فرار اســت لباسی را کــه جلویش افتاده بــه دندان می گیرد و تنه سنگین خود را روی آن می مالد .
  سپس مجدداً بــا لنگ های درازش بــه تعقیب ساربان می پردازد و خود را بــه او می رساند ... ساربان یک تکه دیگر از لباس هایش را می اندازد و خلاصه بــه ایــن ترتیب تــا آخرین تکه لباس خود را بیرون آورده در حال فرار جلوی شتر انتقامجو می اندازد ... چـنـانـچه تــا زمانی کــه لباس هایش تمام شــد توانست خود را بــه آبادی یــا پناهگاهی برساند بدون شک نجات خواهد یافت و گرنه مرگش حتمی اســت آن هم چــه مرگ فجیع و دلخراشی .

   

  منبع : beytoote.com (بيتوته)

   

  برچسب‌ها, , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “ضرب المثل کینه شتری”

  دیدگاه ها بسته شده اند.