فرهنگ صحیح رانندگی

فرهنگ صحیح رانندگی

مجموعه: uncategorized
 • فرهنگ صحیح رانندگی
 •  

   

  فرهنگ صحیح رانندگی,رانندگی صحيح,رانندگی سالم,رانندگی

  فرهنگ صحیح رانندگی …

   

  فرهنگ صحیح رانندگی

   

  برخلاف تصور برخی از افراد ؛ نحوه رانندگی بــا اتومبیل بیش از ظاهر آن می تواند فرهنگ و سطح اجتماعی فرد را نمایان سازد ... زیــرا چگونگی رانندگی بــا اتومبیل ؛ بــه خوبی نشان دهنده وجوه مختلف شخصیتی و رفتاری و درک اجتماعی یک انسان می باشد .

  در واقع نحوه رانندگی نمونه ای بارز از اخلاق اجتماعی اشخاص اســت ؛ چرا کــه رعایت قانون و مقررات ؛ احترام بــه حقوق دیگران ؛ افزایش آستانه تحمل فردی در مقابل محرک های ترافیکی و میزان پاکیزگی و سلامت اتومبیل و ایجاد فضای آرام بــرای سرنشینان و رانندگان دیگر ؛ همگی نمونه هایی از رفتار اجتماعی راننده اســت کــه هنگام رانندگی ناخودآگاه از شخصیت واقعی او منعکس می شــود .

  آمارها نشان می دهد کــه در ۹۰ ـ ۹۵ درصد تصادفات ؛ رفتار انسان ؛ عامل تعیین کننده اصلی اســت و رفتارهای ضداجتماعی بــا خشونت در رانندگی و نحوه رانندگی خشن نــیــز بــا تصادفات رابطه داشته اســت .

  در ایــن راستا بررسی های متعددی در خصوص رابطه بین ویژگی های شخصیتی و رفتار رانندگی صورت گرفته اســت ... بــه نظر می رسد ؛ عناصر خاصی از شخصیت باعث رفتارهای قانون شکنانه در رانندگی می شــود ؛ از ایــن رو ایــن رفتارها منجر بــه برآورده شدن برخی از نیازهای شخصی فرد شده ؛ هرچند کــه بــا سیستم قانونمند محیط اطراف مغایرت دارد .

  محققین ترافیک معتقدند بیش از ۹۰ درصد تصادفات تــا اندازه ای بــه دلیل شخصیت راننده و وابسته بــه رفتارهای راننده اســت و رانندگی مخاطره آمیز سبب نتایج منفی می شــود ... رانندگی خطرناک شامل رانندگی رقابت جویانه (لذت بردن از مانور دادن در میان دیگر رانندگان) ؛ رانندگی خطرپذیر (پذیرش خطرات رانندگی بــرای هیجان و لذت) ؛ رانندگی همراه بــا خطر پذیری بالا (سرعت و سبقت ناگهانی) ؛ رانندگی پرخاشجویانه مانند (رانندگی بــا فاصله کم بــا خودروهای دیگر کــه اغلب بــه منظور تنبیه رانندگان صورت می گیرد ؛ گاز دادن از روی خشم ؛ ژست های خشمناک) نگرش های مزبور و ویژگی های شخصیتی کــه گسترش ایــن رفتارها ؛ ایمنی را بــه طور جدی تهدید می کــنــد .

  به هــر حال اکثر جوانان بــا رفتار رانندگی پرمخاطره درگیر هستند کــه آمار تصادفات جوانان بیانگر ایــن موضوع می باشد ... ویژگی های شخصیتی ایــن افراد بــه احتمال قوی در بروز رفتارهای پر خطر دخیل می باشد کــه بــرای بسط و توسعه سیاست های ایمنی ترافیک نیاز بــه توضیح و بررسی بیشتر دارد تــا راه حل هایی بــرای کاهش درصد تصادف و مرگ و میر پیدا شــود .

  اخیرا بــا افزایش توجه افراد بــه اتومبیل ؛ رفتارهای جالبی از بعضی رانندگانی کــه سعی دارند بــا اتومبیل یــا شیوه رانندگی خود نظر دیگران را جلب کـنـنـد ؛ سر می زند ... آنها معمولا بــا سرعت و سبقت غیرمجاز و هراس انگیز و انــجـام حرکات نمایشی در محل هایی کــه رانندگان معمولی و خانواده دیگران در آن رهگذرند ؛ لجبازی بــا دیگر رانندگان ؛ سعی بر جذب افراد خاص و جلب توجه اطرافیان دارند ؛ امــا ایــن کار نه تنها جذاب و شاهکار نـیـسـت بـلـکـه نشانه ضعف فرهنگی و عدم کنترل فردی نــیــز بــه شمار می رود ... در هیچ کجای قوانین رانندگی یــا اجتماعی درج نشده اســت کــه استفاده از سیستم صوتی پرقدرت همچنین استفاده از شیشه های تیره یــا لامپ های غیرمجاز ؛ سرعت و سبقت های حادثه آفرین و خطرناک ؛ نصب بوق های گوشخراش و استفاده عمدی و بی مورد از آنها ؛ اتومبیل و رانندگی افراد را بــه نوعی هنر و افتخار تبدیل می کــنــد .

  بر خلاف تصور ایــن افراد ؛ احترام بــه قانون و مقررات رانندگی و رعایت آنها ؛ نوعی هنر و خودنمایی اســت کــه شخصیت ایــن رانندگان را نزد دیگران زیبا و کامل جلوه می دهد و معتبر می سازد .

  عدم توجه بــه موجب بروز اشتباهات متعددی از ما می شــود کــه جوانب مختلف رفتاری را خدشه دار می کــنــد ... مثلا فردی کــه بــه قانون و مقررات رانندگی توجه نمی کــنــد ؛ از ضعف فرهنگی و تربیت غلط اجتماعی خود نشان بــه میان آورده اســت .

  عدم رعایت حقوق دیگر رانندگان و تجاوز بــه حریم آنها یــا ایجاد وحشت و اضطراب در بین دیگران نشانه خشونت و بدرفتاری فرد می باشد و او را شخصی گستاخ و متجاوز معرفی می کــنــد ... رانندگی ؛ در ۲ جمله یعنی رعایت قانون و مقررات و رعایت حقوق و حریم دیگران ... ما بــایــد ایــن باور را در ذهن خود بپرورانیم کــه از عدم رعایت قانون و مقررات راهنمایی و رانندگی نمی توان بــرای نمایش توانمندی ها و استعدادهای نهفته خود استفاده کــرد ... چرا کــه بــا ایــن کار تنها شخصیت ما نزد دیگران تضعیف می شــود و موجب ترویج و توسعه فرهنگ غلط رانندگی در بین اطرافیان و اعضای خانواده خود می شویم .

  تحقیقات متعدد نشان می دهد کــه ویژگی های شخصیتی در رانندگی پر مخاطره نقش دارد ... بــا توجه بــه شیوع رفتارهای حادثه ساز رانندگی و رانندگی های پر مخاطره و همچنین ازدیاد تصادفات در بین رانندگان جوان پیشنهاد می گردد : شناسایی رانندگان پر خطر و ارائه مشاوره و راهنمایی و آموزش اختصاصی بــه آنان از طریق مشاورین روان شناسی و پلیس از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت و همچنین تشویق رانندگان هیجان جو بــرای حضور در فضاهای کنترل شده همچون مسابقات اتومبیلرانی ؛ موتور سواری و… می تواند سبب ارضاء نیازهای هیجان جویی و تجربه جویی آنان گردد کــه بــا افزایش ایــن فضاها می توان رفتارهای رانندگی پر مخاطره را کم و نهایتا التهاب و هیجانات رانندگی پر خطر آنان را در بزرگراه های شهری و آزادراه های خارج از شهر شدیدا کاهش داد .

   

   

  منابع : جام جم

  beytoote.com (بيتوته)

  برچسب‌ها, ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “فرهنگ صحیح رانندگی”

  دیدگاه ها بسته شده اند.