مثبت اندیشی

مثبت اندیشی

مجموعه: uncategorized
 • مثبت اندیشی
 •  

   

  مثبت اندیشی

  چگونه اســت ؟

   

  مثبت اندیشی

   

  شما بــا کلام خود مــی‌ توانید روند حوادث را تغییر دهید ... آیا هیچ‌ وقت بــه ایــن موضوع فکر کرده‌ اید کــه اراده شما ؛ تولید کننده افکارتان اســت نه اتفاقات روزمره ... افکار و تصاویر ذهنی خود را کنترل کنید و اراده خود را بر آن‌ ها تحمیل کنید ... هرگز اجازه ندهید فردی یــا موضوعی افکار شما را دستخوش نوسان کــنــد یــا تصویر ذهنی نامطلوبی بــرای شما بسازد ... به‌ جای تصاویر درهم و منفی ؛ تصاویری زیبا از ذهنتان بسازید آن‌ گاه خواهید دید کــه ذهن شما چــه پیشگوی قابلی اســت .

   

  آینده را تصاویر ذهنی انسان مــی‌ سازد

  وقتی بــه چیزی فکر مــی‌ کنید ؛ در واقع برایش کارت دعوت مــی‌ فرستید ... آیا هرگز برایتان پیش آمده کــه بــه دوستی کــه مدت‌ ها از او بی‌ خبر بوده‌ اید فکر کنید و او ناگهان پــس از سال‌ ها ؛ بــه شما تلفن بزند ؟ آیا مــی‌ دانید ایــن اتفاق چگونه رخ مــی‌ دهد ؟ فکر شما امواجی تولید مــی‌ کــنــد کــه باعث جذب ذهن و فکر دوست شما مــی‌ شــود و او بــا شما تماس مــی‌ گیرد ... در مورد آینده نــیــز همین قانون صدق مــی‌ کــنــد ... وقتی شما شرایطی را بــرای آینده در نظر مــی‌ گیرید و بــه آن فکر مــی‌ کنید امکان وقوع آن را بــه طرز چشم‌ گیری قطعی مــی‌ کنید .

   

  تصاویر ذهنی شما ؛ به‌ ســوی شما باز مــی‌ گردند

  زندگی مانند آینه‌ ای اســت کــه همیشه تصویر ذهن خودتان را منعکس مــی‌ کــنــد ... افراد مثبت ؛ مهربان ؛ شاد و باگذشت ؛ دنیا را مانند خودشان شاد و دلنشین مــی‌ بینند و افراد منفی ؛ غمگین ؛ ناراضی و کینه‌جو تصاویر سخت و تاریکی در آن خواهند دید .

   

  همیشه انتظار بهترین رویدادها را داشته باشید

  امیدوار باشید (امید ؛ همان ایمان است) امید یکی از زیباترین وجوه ذهن شماست و ناامیدی بدترین جنبه آن اســت ... هنگامی‌ کــه از رویدادی ناامید مــی‌ شوید در واقع درهای ارتباط خود را بــا خداوند مــی‌ بندید ؛ در حالی‌ کــه وقتی بــه آینده امیدوارید و دعا مــی‌ کنید ؛ رحمت خداوند را به‌ ســوی خود مــی‌ کشید .

  اگر مــی‌ خواهید در ایــن آینه کروی ؛ آنچه به‌ سویتان مــی‌ آید زیبا و شادی بخش باشد ؛ همان‌ طور بیندیشید .

   

  اگر انتظارات منفی و بدبینانه داشته باشید بــه طرف بدبختی و اتفاقات نامطلوب خواهید رفت ولــی اگــر انتظار بهترین‌ ها را داشته باشید و ذهن خود را مملو از تصاویر و اتفاقات مثبت و زیبا از آینده نمائید بــرای شما همان اتفاق مثبت رخ خواهد داد .

   

  ناامیدی دیواری اســت محکم ؛ کــه پشت آن یک پرتگاه اســت .

  امید جاده‌ای اســت روشن کــه بــه مقصود نهایی ؛ منتهی مــی‌ شــود .

  درباره آینده صحبت کنید ... سعی کنید در استفاده از کلمات ؛ آنهايی را انتخاب کنید کــه در آن علامتی از تحقق آرزوهای شما وجود داشته باشد ... سعی کنید قالب‌ های فکری نادرست کلمات منفی را درون خود ویران کنید و هنگام سخن گفتن از قدرت نفوذ کلام خود ؛ نهایت بهره را ببرید ... بــا کلمات امیدوار کننده ؛ در خود شور و شوق ایجاد کنید ... شما هم حتماً در اطراف خود بــه افرادی برخورد کرده‌ اید کــه معروف بــه منفی‌ بافی هستند ؟ آیا هرگز دقت کرده‌ اید کــه همین افراد تــا چــه میزان (نسبت بــه دیگران) بیشتر دچار بد شانسی و بد بیاری مــی‌ شــونــد ؟ فکر مــی‌ کنید علت چیست ؟ مسلماً علت ایــن امر ؛ منفی‌ بافی درونی خود آنهاست ... در گذشته وقتی قصد انــجـام کاری را داشتند مــی‌ گـفـتـنـد : نفوس بد نزنید یــا نفوس خوب بزنید ... ایــن اصطلاح نــیــز دقیقاً بــه همین اصل باز مــی‌ گردد کــه شما بــا کلام خود مــی‌ توانید روند حوادث را تغییر دهید .

   

  منبع : عصر ايران

  برچسب‌ها, , , , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “مثبت اندیشی”

  دیدگاه ها بسته شده اند.