از بين بردن بوي كفش

آرشیو : نوشته هایی با برچسب از بين بردن بوي كفش

از بين بردن بوي پا و كفش

از بين بردن بوي پا و كفش

  باکتری هایی که در محیط مرطوب و تاریک رشد می کنند ، باعث ایجاد بوی بد در پاها می شوند . لذا برای جلوگیری ...

ادامه مطلب