استخاره

استخاره

استخاره آنلاین

 

استخاره dar لغت be معنای بهترین خواستن va خیر خواستن az خدا است va dar اصطلاح دینی، واگذاردن انتخاب be خداوند dar کاری است ke انسان dar انجام دادن آن درنگ va تأمل دارد.

دیدگاه ها درباره استخاره

روح الله خمینی :

پس az آنکه انسان be کلی dar امری متحیر va وامانده شد، be طوری ke نه عقل، او ra be خوبی va بدی آن راهنمایی کرد va نه عاقل دیگری راه خیر va شر ra be او فهماند، va نه خدای جهان دربارهٔ آن کار تکلیفی va فرمانی داشت ke راهنمای او باشد، dar in صورت ke هیچ راهی برای پیدا کردن خوب va بد dar کار نیست va دین‌دار va بی‌دین be ناچار یک طرف ra اختیار می‌کنند va کورکورانه va متحیرانه va دودل، آن ra انجام می‌دهند.

در in حال بی‌چارگی va دودلی va تحیّر -که باید آن ra az بدترین حالات بشر شمرد- agar یکی پیدا شود va انسان ra be یک سوی کار دل‌گرم کند va ba اراده راسخ va امیدوارانه، be کار وادارد، che منّت بزرگی be انسان دارد.

این جا دین‌داران می‌گویند: خدای عالم ke پناه بی‌چارگان va دادرس افتادگان است، dar حالت تحیّر va دودلی -که dar آن حال، انسان بیش‌تر az همهٔ حالات، محتاج be دستگیری است- خداوند متعال az عالم رأفت va رحمت va مهربانی‌اش، یک راه امیدی بر روی انسان باز کرده va agar انسان ba in حال اضطرار be او پناه ببرد va az او راهنمایی جوید va عرض کند: «بارالها، in وقتی است ke عقل ما va دیگران dar پیدا کردن راه خوب va بد، وامانده‌است va راه چاره برای ما نیست، تو ke چاره‌ساز بی‌چارگان va عالم be اسرار پنهانی، ما ra be یک سوی کار راهنمایی کن va ارادهٔ ما ra be یک طرف قوی کن، تو be ما دل‌گرمی ده va az ما دست گیری کن» dar in صورت، خدای جهان-که قادر بر پیدا va نهان است-یا دل او ra be یک سو می‌کشاند va راهنمای قلب او می‌شود ke او مقلب القلوب است، ya دست او ra be یک طرف تسبیح می‌اندازد، ya بوسیله قرآن، دل او ra گرم می‌کند.

در قرآن آمده است :

… کیست ke دعای درمانده ra chon بخواندش، اجابت می‌کند، va بلا ra می‌گرداند …

علامه طباطبایی :

حقیقت امر in است ke انسان وقتی بخواهد be کاری دست بزند ناچار است زیر va روی آن کار ra بررسی نموده va ta آن‌جا ke می‌تواند فکر خود ra ke غریزه va موهبتی است خدادادی be کار بیندازد va چنانچه az in راه نتوانست صلاح خود ra dar آن کار تشخیص دهد، ناگزیر باید az دیگران کمک فکری گرفته va تصمیم خود ra ba کسانی ke صلاحیت مشورت va قوه تشخیص صلاح va فساد ra دارند dar میان بگذارد ta be کمک فکر آنها خیر خود ra dar انجام دادن آن کار ya ترک آن کار، تشخیص دهد va agar az in راه هم چیزی دستگیرش نشد، چاره‌ای جز این‌که متوسل be خدای خود شده va خیر خود ra az او مسألت نماید، ندارد va in همان استخاره‌است ونباید in عمل راکه عبارت است az اختیار چیزی ke ba استخاره تعیین شده، دعوی علم غیب نامید va niz نباید آن‌را تعریض be شئون الوهیت پروردگار نام نهاد کما اینکه مشورت ra هم نباید be خیال اینکه تشریک غیر خدای تعالی dar امور خود است، شرک نامید.

جوادی آملی :

گاهی بین دو کار مخیر ya مردد می شویم va نمی‌دانیم کدام حق va کدام باطل است. وجود مبارک امام باقر(ع) فرمود شما hame امورتان همانند عقاید، اخلاق، گفتار va اعمالتان ra بر قرآن کریم عرضه کنید va اهل تفسیر باشید، نه استخاره. خیلی be ما دستور استخاره ندادند. استخاره کردن دو قسم است. یک دعای مخصوص استخاره است ke ابتدا va انتهای آن نور است va dar دعای سی‌وسوم صحیفه سجادیه هست. har کسی تصمیم گرفت کاری ra انجام دهد، اگرچه be حسب ظاهر خیر است، amma خیر آن ra az خدا بخواهد va همین طور وارد کار نشود. in یک دستور اکید اسلامی است va جزء سنن ما می‌باشد va بسیار کار خوبی است. دعای استخاره va ‘طَلَب خیر کردن’ یعنی خدایا! من درمورد in کار فکر کردم va chon دیدم ke be حسب ظاهر مصلحت است، انجام می دهم. من ke az عواقب آن خبر ندارم va تو خیر مرا dar in کار قرار بده. amma آن استخاره ke انسان قبل az in ke فکر va مشورت کند va قبل az in ke آن ra مورد ارزیابی قرار دهد، فورا be قرآن تفال بزند، in کار ra خیلی be ما دستور ندادند. البته dar موقع حیرت ke انسان واقعا متحیر شد، آن یک راه دیگری است. بنابر in اولا آن دعای استخاره فراموشمان نشود. ثانیا dar har کاری فکر va تدبّر va مشورت va ارزیابی va تعقّل باشد va ثالثا agar واقعاً متحیّر شدیم ke کدام کار برای ما صحیح va کدام کار ناروا، آن وقت be قرآن استخاره می کنیم. وجود مبارک امام باقر(ع) فرمود مهم تر az استخاره، تفسیر است.

شما تمام کارهایتان ra بر قرآن عرضه کنید. che in آراء va اندیشه ها متضارب va متعارض va مختلف باشد va che یک اندیشه باشد، شما in ra بر قرآن عرضه کنید va ببینید آیا مطالب va معارف قرآنی va معانی قرآنی آن ra امضاء می کند. بنابراین برای hame ما – حالا توده مردم ke مقدورشان نیست- ke dar حوزه va دانشگاه هستیم، آشنایی ba یک دوره az قرآن کریم لازم می شود. حالا یک وقت کسی مانند علامه طباطبایی (رضوان الله علیه) جزء نوادر است vali in ke خطوط کلی قرآن va ترجمه اش ra بفهمیم va ya az گزیده تفسیر ba خبر باشیم،‌ خیلی سخت نیست. وقتی in ترازو ra فهمیدیم،‌ آن وقت in عقاید ra ba in ترازو می سنجیم. in ke وجود مبارک امام باقر (ع) فرمود خودتان ra ba قرآن بسنجید، یعنی آن بحث تنها مخصوص فقیه va اصولی نیست va مخصوص روایات متعارض ya روایت بی معارض نیست، بلکه جمیع عقاید، شئون، اخلاق، اوصاف va افعال ra باید بر قرآن عرضه کرد. pas agar کسی قرآن ra نداند، یعنی ترازو ندارد va نمی داند چگونه ترازو ra be کار ببرد va عقاید va اخلاق ra ba che چیزی بسنجد. برای شهادت امام باقر(ع) جامه مشکی پوشیدن va عزاداری خوب است va ثواب دارد amma ما باید اصل فرمایش حضرت ra عمل کنیم. فرمود خودتان ra che dar مسائل فردی، che dar مسائل جمعی بر قرآن عرضه کنید va ba قرآن بسنجید. in az آن وصایای برجسته وجود مبارک امام باقر (ع) است va ما باید in فکر ra زنده نگه داریم.

مجید جعفری تبار :

متاسفانه بعضا افرادی ba ذهن هایی خرافه گرا، استخاره ra ke dar مقوله تفسیر آیات قرآن va برگرفته az معارف اهل بیت عصمت va طهارت سلام الله علیهم است dar ردیف اشیایی موهوم همچون طالع بینی،فال،سحر va جادو ،تسخیر جن،سرکتاب va پیشگویی قرار می دهند؛کلا va اجمالا اینکه توسل va اعتماد be in امور، نه تنها خیری dar بر ندارد،که موجب زوال نعمت ها va برکات شده va شرور va نحسیت می آورد.

مجید جعفری‌تبار dar درس ها va سخنرانی ها va مکتوبات خود بارها be خطری ke اینگونه طرز فکرها برای رشد va تعالی مادی va معنوی جامعه va افراد دارد تاکید کرده است.اما ba وجود این،یکی az تصورات بعضی عوام dar خصوص استخاره های او، توقع ya برداشت پیش گویی va غیب گویی است ke درباره آن چنین مرقوم کرده: بسیاری افراد،خیال می کنند ke من،با گرفتن استخاره har کس، نیتش ra niz میفهمم (یعنی مثلا می دانم برای che موضوعی استخاره گرفته اند!!) dar صورتی ke من خودم می دانم va چندین بار niz گفته ام va dar اینجا هم مینویسم ke : be هیچ وجه چنین نیست va حتی یک مورد هم نبوده است ke من بدانم موضوع استخاره che بوده (به غیر az مواردی ke خود فرد، قبل az استخاره va ya بعد az آن، موضوع استخاره ra be من گفته است).

انواع استخاره

استخاره مطلق : in استخاره، dar واقع نوعی طلب خیر کردن است va دیگر faghat مربوط be مواقع شک va دودلی va تردید نیست.
استخاره مشورتی : in استخاره، بدین معناست ke انسان ba مومنان آگاه مشورت کند ta be وسیله in مشورت، خدای متعال خیر انسان ra be زبان یکی az طرف‌های مشورت جاری نماید.
استخاره قلبی : in استخاره، بدین معناست ke شخص az خداوند متعال طلب خیر کند va سپس be آنچه be دل va قلبش افتاد عمل کند.
استخاره ba قرآن : in استخاره، بدین صورت است ke شخص بعد az طلب خیر az خداوند متعال قرآن ra بگشاید va آیه اول صفحه دست راست ra ملاحظه نماید، agar آیه رحمتی ya امر be خیری باشد خوب است va agar آیه غضب ya نهی az شرّی ya امر be شرّی ya عقوبتی باشد بد است va agar دو پهلو باشد میانه‌است.
استخاره ba تسبیح : in استخاره، بدین صورت است ke شخص میانه تسبیح ra بگیرد va دوتا دوتا رد کند، agar آخری جفت آمد، بد است va agar طاق آمد خوب است.
استخاره ba کاغذ (ذات الرقاع) : in استخاره، بدین صورت است ke شخص dar سه عدد کاغذ بنویسد «بکن» va dar سه عدد کاغذ دیگر بنویسد «نکن» سپس az خداوند طلب خیر va عافیت کند، آنگاه آنها ra مخلوط کند va سه عدد az آنها ra بردارد، agar dar har سه نوشته بود «بکن» ya «نکن» be آن عمل کند va dar غیر in صورت، برداشتن کاغد ra ادامه دهد ta تعداد یکی az گزینه‌ها be عدد سه برسد va آنگاه بدان عمل کند.