طالع بيني يوناني

طالع بيني يوناني

مجموعه: uncategorized
 • طالع بيني يوناني
 •  

   

  طالع بيني يوناني

  طالع بيني يوناني …

   

  طالع بيني يوناني

   

  در گذشته ؛ مردم اعتقاد داشتند هــر انسان ؛ عددی مخصوص بــه اسم خود را تــا پایان عمر بــا خود حمل می كند ؛ ایــن عقیده مربوط بــه یونانیان قدیم اســت !

  یونانیان معتقد بودند از حروف الفبا بــرای عدد نویسی نــیــز میتوان استفاده كرد ؛ بــرای مثال : حرف لاتین A برای نمایش عدد 1 و B برای نمایش عدد 2 و الی آخر

  اسم کامل یك نفر را بــه زبان لاتین بنویسید و ســپــس بــرای هــر حرف یك عدد در نظر بگیرید ؛ از جدول زیر میتوانید استفاده كنید .

  حروف و اعداد معادل :

   

  A = 1

  B = 2

  C = 3

  D = 4

  E = 5

  F = 6

  G = 7

  H = 8

  I = 9

  J = 10

  K = 11

  L = 12

  M = 13

  N = 14

  O = 15

  P = 16

  Q = 17

  R = 18

  S = 19

  T = 20

  U = 21

  V = 22

  W = 23

  X = 24

  Y = 25

  Z = 26

  تعبیر طالع ؛ کلید آینده :

   

  عدد 1

  هوش ؛ ذكاوت و توانایی استدلال منطقی

  عدد 2

  فردی بــا طبیعت آرام ؛ حساس و بذله گو

  عدد 3

  فردی مبتكر و خلاق

  عدد 4

  فردی عادل و دادگر

  عدد 5

  فردی موفق در عشق و ازدواج

  عدد 6

  انسان كامل و عاقل

  عدد 7

  خوش شانس

  عدد 8

  فردی دوست داشتنی بــا دوستان خوب

  عدد 9

  فردی دارای ثروت و همراه بــا برکت و فراوانی  پس از عدد نویسی ؛ اعداد را بــا یكدیگر جمع كنید ؛ حاصل جمع یك عدد استثنایی اســت كه كلید آینده تان خواهد بود و هــر چــه عدد بزرگتر باشد ؛ آن فرد خوشبخت تر اســت .

  یونانیان قدیم كه بــه ایــن امر معتقد بودند علت پیروزی آشیل (Achilles) قهرمان یونانی را بر قهرمان تروا ؛ ترواژن (Trojan) بالا بودن مقدار عددی نام آشیل می دانستند و اعتقادشان بر ایــن بود كه مقدر شده اســت ؛ آشیل بر ترواژن پیروز شــود .

  شاید داشتن یك اسم خوب ؛ خوشبختی را بــه شما هدیه كند امــا همیشه صحت ایــن مطلب تایید نمی شــود ؛ چرا كه ممكن اســت دوست شما در حین محاسبه عددی نامتان ؛ دیكته خوبی نداشته باشد و در نتیجه در تعیین مقدار عددی نام شما اشتباه كند و یــا بــه علت حسادت ؛ بــا تغییراتی در اسم خودش ؛ خود را خوشبخت تر از شما بداند !

  مردم گذشته گاهی اوقات بــرای نام خوانی و عدد خوانی بــه نزد پیشگوها می رفتند و پیشگوها بــا عدد نویسی و نام خوانی ؛ آینده را پیش بینی می كردند .

  نام خوان ها از چند روش بــرای پیشگویی آینده مردم استفاده می كردند ؛ در ابتدا اعداد مربوط بــه حروف نام او را مینوشتند و ســپــس هــمــه آنها را بــا یكدیگر جمع می كردند .

  اگر حاصل جمع عدد یك رقمی بود ؛ آن عدد كلید آینده آن فرد بــه حساب می آمد ؛ اگــر حاصل جمع دو رقمی یــا سه رقمی و … بود آن قدر اعداد را بــا یکدیگر جمع می کــردنــد تــا عددی یک رقمی بدست بیاید .

  مثال : فردی بــا نام مینا فروتن ؛ بــرای بدست آوردن طالع ایــن فرد ابتدا نام او بــا حروف انگلیسی نوشته می شــود :

  : Mina forutan

  ۶ = ۲ + ۳ + ۱ = ۱۳۲ = ۱۴ + ۱ + ۲۰ + ۲۱ + ۱۸ + ۱۵ + ۶ + ۱ + ۱۴ + ۹ + ۱۳

  عدد ۶ ( انسان کامل ) عدد طالع ایــن فرد می باشد و تعبیرش ایــن اســت کــه ایــن فرد در زندگی فرد موفقی بوده و از نظر شخصیتی انسان کامل و عاقلی خواهد شــد .

   

  شما هم میتوانید امتحان کنید !

   

  برای نمونه نام خودتان را بــه زبان انگلیسی بــا دیكته صحیح بنویسید و ســپــس اعداد را بــا یكدیگر جمع كنید ؛ جمع كردن اعداد را تــا زمانی كه عدد شما یك عدد یك رقمی مساوی 9 یــا كوچكتر از 9 شــود ادامه دهید .

   

  نکته : از نام شناسنامه ای تان استفاده کنید ؛ حروف تشدید دار دو بار نوشته می شــود .

   

  منبع : taknaz.ir

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “طالع بيني يوناني”

  دیدگاه ها بسته شده اند.