قیمت طلا

<<<<<     بــرای مشاهده قیمت طلا بــه انتهای همین صفحه مراجعه نمائید     >>>>>

قیمت طلا

 

قیمت طلا

طلا یــا زَر بــا نشان شیمیایی Au نام یک عنصر است. طلا فلزی نرم و چگال و شکل‌پذیر بــه رنگ زرد روشن و براق اســت کــه در مجاورت هوا و آب زنگ نمی‌زند و تیره نمی‌شود. از نظر شیمیایی؛ طلا فلزی واسطه اســت کــه در گروه ۱۱ جدول تناوبی جای دارد و یکی از کم واکنش ترین عنصرهای جامد در شرایط استاندارد است. پــس می‌توان ایــن فلز را بــه صورت خالص در طبیعت بــه صورت دانه‌ای یــا تکه‌ای در میان سنگ‌ها؛ کانی‌های بلوری شده و مواد ته نشینی آبرفتی پیدا کرد. همچنین در میان کانی‌ها بــه صورت ترکیبی بــا دیگر عنصرها بویژه تلوریم دیده شده امــا فراوان نیست. نماد شیمیایی ایــن عنصر؛ Au از نام لاتین آن aurum بــه معنی «درخشش سپیده دم» گرفته شده‌است.

ارزش طلا بــه دلیل کمیابی آن؛ کاربردپذیری آسان؛ تصفیه راحت؛ مقاومت در مقابل زنگ زدن و خوردگی؛ رنگ متمایز؛ واکنش‌ناپذیری بــا دیگر عناصر اســت ویژگی‌هایی کــه در کمتر فلز دیگری دیده می‌شود. طلا از آغاز تاریخ مکتوب بشر همواره فلزی گران‌بها و محبوب بوده‌است کــه بــرای ضرب سکه؛ ساخت جواهرات و کاربردهای هنری استفاده می‌شده‌است. در گذشته سیاست مالی بسیاری از کشورها بر پایه استاندارد طلا استوار بود یعنی پول هــر کشوری معادل مقدار مشخصی از طلا بود. استاندارد طلا از آغاز جنگ جهانی اول در بیشتر کشورهای اروپایی و پــس از آن بــه تدریج در کشورهای دیگر کنار گذاشته شــد و سیاست پول بی‌پشتوانه جایگزین آن شد.

طلا علاوه بر کاربرد سرمایه‌ای و استفاده در جواهرات کاربردهای گوناگون دیگری از جمله در دندان‌پزشکی؛ تولید شیشه‌های رنگی و صنایع الکترونیک دارد و بــا توجه بــه رسانایی الکتریکی بالا در سیم‌کشی الکتریکی کاربرد دارد.

بر اساس برآوردها در طول تاریخ بشر تــا سال ۲۰۱۲ در مجموع ۱۷۴ هزار تُن طلا استخراج شده‌است. معادل ۵٫۶ میلیارد اونس تروا و از نظر حجمی معادل ۹۲۶۱ مترمکعب (مکعبی کــه بــا اضلاع ۲۱ متری) کــه بر اساس برآوردها ۵۰٪ آن بــه صورت جواهرات؛ ۴۰٪ بــه صورت شمش‌ها و سکه‌های سرمایه‌گذاری در ذخایر طلای رسمی بانک‌های مرکزی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌های شخصی و حدود ۱۰٪ در بخش صنعت نگهداری می‌شود.

تولید جهانی طلا در سال ۲۰۱۱ حدود ۲۷۰۰ تن بود کــه نسبت بــه ۲۲۶۰ تن سال ۲۰۰۸ افزایش داشته‌است. از دهه ۱۸۸۰ تاکنون بخش بزرگی از تولید طلای دنیا در آفریقای جنوبی انــجـام شده‌است. در حدود نیمی از کل طلایی کــه تاکنون استخراج شده از آفریقای جنوبی آمده‌است و از سال ۱۹۰۵ تــا ۲۰۰۷ بــه طور پیوسته همیشه ایــن کشور در صدر فهرست تولید طلا قرار داشت. در سال ۱۹۷۰ ایــن کشور ۱۴۸۰ تن طلا معادل ۷۹٪ کل طلا تولید جهانی را بــه خود اختصاص بود. سهم آفریقای جنوبی در تولید طلا در سال‌های اخیر بــه شدت کاهش یافته بــه طوری‌که چین در سال ۲۰۰۷ بــا ۲۷۶ تن بزرگترین تولید کننده طلا شد.

هند بزرگترین واردکننده طلا در دهه‌های اخیر بوده‌است کــه بــه دلیل تقاضای بالای جواهرات طلا در ایــن کشور است. برآورد می‌شود کــه ۱۸ هزار تن طلا در خانه‌های هندی‌ها نگهداری می‌شود. هرچند در سال ۲۰۱۳ تقاضای طلا در چین از هند پیشی گرفت. واحد اندازه‌گیری طلا در بازار جهانی اونس تروا معادل ۳۱.۱ گرم است. قیمت طلا در آوریل ۲۰۱۳ معادل ۱۳۰۰ دلار بــرای هــر اونس بوده کــه معادل حدود ۴۱٬۸۰۰ دلار بــرای هــر کیلوگرم است.

طلا در برابر بیشتر اسیدها پایدار اســت امــا در تیزاب سلطانی (نیترو-هیدروکلریک اسید) حل می‌شود دلیل برگزیدن نام «تیزاب سلطانی» بــرای توانایی حل کردن طلا است. افزون بر ایــن طلا در محلول‌های آلکالینی سیانور کــه در معدن کاری کاربرد دارد؛ و در جیوه بــا ساخت آلیاژ ملغمه هم حل می‌شود. نیتریک اسید کــه توان حل کردن نقره و فلزهای پایه را دارد در برابر طلا ناتوان است. ایــن ویژگی نیتریک اسید در آزمون اسید بــرای شناسایی و تایید طلا بــه کار می‌آید.

طلا معمولاً بــه صورت آلیاژ همراه بــا فلزات دیگر استفاده می‌شود. مس رایج‌ترین فلز بــرای ساخت آلیاژ طلاست و گاهی از فلزات دیگری مثل نقره؛ نیکل؛ و پالادیم هم استفاده می‌شود. درصد طلای موجود در هــر مصنوع فلزی بــه عــنــوان عیار طلا نامیده می‌شود کــه معمولاً از واحد ۲۴ یــا واحد ۱۰۰۰ بیان می‌شود. مثلاً طلای ۱۸ عیار (۷۵۰) حاوی ۷۵ درصد طلاست و طلای ۹۰۰ شامل ۹۰ درصد طلاست.

ویژگی های طلا

طلا شکل‌پذیرترین ماده‌است. یک گرم از ایــن عنصر را می‌توان آن قدر چکش زد تــا بــه اندازهٔ یک ورق بــا مساحت یک متر مربع پهن شــود یــا یک اونس را بــه اندازهٔ ۳۰۰ پا پهن کرد. برگهٔ طلا می‌تواند آن قدر نازک شــود تــا در پایان شفاف شــود در ایــن صورت نور گذرا از آن بــه رنگ آبی مایل بــه سبز خواهد بود چــون طلا بــه شدت نور زرد و قرمز را باز می تاباند. چنین ورقه‌های نیمه شفافی بــه خوبی پرتوهای فروسرخ را باز می تاباند؛ ایــن ویژگی در پوشش‌های محافظ در برابر پرتوهای فروسرخ یــا پرتوهای گرمایی مانند لباس‌های محافظ در برابر گرما یــا در برابر خورشید مانند لباس فضانوردان بــه کار می‌آید.

طلا می‌تواند بــا بسیاری از فلزها آلیاژ شود. ایــن آلیاژها در بدست آوردن سختی و نرمی‌های گوناگون؛ دمای ذوب مناسب؛ پدید آوردن رنگ دلخواه و دیگر کاربردهای فلزشناسی مورد نیازند. طلا رسانای خوب گرما و جریان برق است. از نظر شیمیایی رطوبت هوا و واکنشگرهای ناب خورنده بر آن بی اثرند. بــه همین دلیل در ساخت سکه و گوهرسازی بسیار مناسب اســت و البته می‌توانند پوشش مناسب بــرای دیگر فلزهای واکنش پذیر باشد. دارای میل ترکیبی بسیار پایینی اســت و در برابر بیشتر اسید و بازها ایستادگی می‌کند. می‌توان گــفــت طلا عنصری حل نشدنی اســت هرچند کــه در تیزاب سلطانی می‌توان آن را حل کرد.

اکسیدهای معمول طلا عبارتند از طلای یک و سه بار مثبت یــا طلا(I) و طلا(III). یون‌های طلا در محلول بــه آسانی کاهیده می‌شوند در صورت افزودن هــر فلز دیگری در نقش عامل کاهش؛ می‌بینیم کــه فلز افزوده اکسید و حل می‌شود در مقابل فلز جامد طلا در ظرف ته نشین می‌شود.

طلای پالودهٔ باکیفیت؛ بی بو؛ بی مزه و پایدار در برابر خوردگی است. طلا چگالی بالایی دارد؛ یک مترمکعب از آن ۱۹٬۳۰۰ kg وزن دارد. بــرای مقایسه: چگالی سرب 11,340 kg/m۳ و چگالی سنگین ترین عنصر یعنی اسمیم 22,610 kg/m۳ است.

استخراج طلا

با توجه بــه غلظت بسیار پایین طلا در بیشتر معادن؛ استخراج ایــن فلز معمولاً در ذخایر بزرگی کــه بــه راحتی قابل معدن‌کاری هستند؛ مقرون بــه صرفه است. بــه طور کلی سنگ‌هایی کــه نیم میلیگرم در هــر کیلوگرم (یک قسمت در هــر دو میلیون قسمت) طلا داشته باشند می‌توانند بــرای استخراج اقتصادی باشند. بیشتر معادن روباز سنگ‌هایی بــا غلظت طلای یک تــا پنج میلی‌گرم/کیلوگرم دارند امــا در معادن زیرزمینی غلظت طلا حداقل ۳ میلی‌گرم/کیلوگرم است. میانگین هزینه‌های نقدی استخراج طلا در سال ۲۰۰۷ بــرای هــر اونس تروا ۳۱۷ دلار و میانگین مجموع هزینه‌ها ۴۰۱ دلار بوده‌است. البته ایــن هزینه‌های در معادن مختلف بسیار متغیر است. در حالی‌که میانگین قیمت طلا در همین سال ۶۰۳ دلار و کل تولید طلا نــیــز ۲۴۷۱ تن بود.

مصرف طلا

۵۰٪ طلای تولیدی در جهان در گوهرسازی؛ ۴۰٪ در سرمایه‌گذاری و ۱۰٪ در صنعت کاربرد دارد.

بیشتر طلای بکار رفته در کالاهای هنری؛ گوهرسازی و… بازیافت می‌شود و در یک چرخه قرار می‌گیرد امــا بخشی از طلای بکار رفته در فضاپیماها و ابزارهای الکترونیک هرگز بازیافت نمی‌شود. طلای بکار رفته در ایــن بخش در قالب برگ‌های بسیار نازک و سیم‌های بسیار باریک اســت بــرای همین ایــن بخش درصد کوچکی از کل مجموعه را از آن خود می‌کند. حقیقت ایــن اســت کــه مقدار طلا در جهان تقریباً ثابت اســت تنها دارندگان آن جابجا می‌شود. برآورد می‌شود کــه ۸۵٪ طلایی کــه تــا بــه حال از معدن‌ها بدست آمده هنوز در دسترس اســت و در بخش‌های بازیافت شدنی در جریان اســت و ۱۵٪ آن در کاربردهای صنعتی برگشت ناپذیر بــرای همیشه از چرخه بیرون رفته‌است.

هند بــه تنهایی بزرگترین مصرف کننده طلا در جهان است. هندی‌ها ۲۵ درصد طلای جهان را می‌خرند. چیزی نزدیک بــه سالی ۸۰۰ تُن و البته بیشتر آن را هم در گوهرسازی بکار می‌برند. همچنین هند بزرگترین واردکنندهٔ طلا نــیــز هست. بــرای نمونه در سال ۲۰۰۸ هندی‌ها نزدیک بــه ۴۰۰ تن طلا وارد کردند. خانواده‌های هندی نزدیک بــه ۱۸؛۰۰۰ تن طلا پیش خود دارند کــه ۱۱٪ سرمایهٔ همگانی را از آن خود کرده و ارزشی برابر بــا ۹۵۰ میلیارد دلار دارد.

نرخ طلا

توجه : نرخ های درج شده همگی آخرین نرخ طلا بــه صورت آنلاین می باشند

 

عنوان نرخ امروز نرخ روز گذشته
یک گرم طلای 18 عیار
۱۱۳,۹۷۰۱۱۳,۹۷۰
یک گرم طلای 19 عیار
۱۲۰,۲۹۰۱۲۰,۲۹۰
یک گرم طلای 20 عیار
۱۲۶,۶۳۰۱۲۶,۶۳۰
یک گرم طلای 22 عیار
۱۳۹,۳۰۰۱۳۹,۳۰۰
یک گرم طلای 24 عیار
۱۵۱,۹۶۰۱۵۱,۹۶۰
هر مثقال طلا آبشده (مظنه)
۴۹۳,۷۰۰۴۹۳,۷۰۰