قیمت طلا

<<<<<     بــرای مشاهده قیمت طلا be انتهای همین صفحه مراجعه نمائید     >>>>>

قیمت طلا

 

قیمت طلا

طلا ya زَر ba نشان شیمیایی Au نام یک عنصر است. طلا فلزی نرم و چگال و شکل‌پذیر be رنگ زرد روشن و براق اســت ke در مجاورت هوا و آب زنگ نمی‌زند و تیره نمی‌شود. از نظر شیمیایی؛ طلا فلزی واسطه اســت ke در گروه ۱۱ جدول تناوبی جای دارد و یکی از کم واکنش ترین عنصرهای جامد در شرایط استاندارد است. پــس می‌توان ایــن فلز ra be صورت خالص در طبیعت be صورت دانه‌ای ya تکه‌ای در میان سنگ‌ها؛ کانی‌های بلوری شده و مواد ته نشینی آبرفتی پیدا کرد. همچنین در میان کانی‌ها be صورت ترکیبی ba دیگر عنصرها بویژه تلوریم دیده شده امــا فراوان نیست. نماد شیمیایی ایــن عنصر؛ Au از نام لاتین آن aurum be معنی «درخشش سپیده دم» گرفته شده‌است.

ارزش طلا be دلیل کمیابی آن؛ کاربردپذیری آسان؛ تصفیه راحت؛ مقاومت در مقابل زنگ زدن و خوردگی؛ رنگ متمایز؛ واکنش‌ناپذیری ba دیگر عناصر اســت ویژگی‌هایی ke در کمتر فلز دیگری دیده می‌شود. طلا از آغاز تاریخ مکتوب بشر همواره فلزی گران‌بها و محبوب بوده‌است ke بــرای ضرب سکه؛ ساخت جواهرات و کاربردهای هنری استفاده می‌شده‌است. در گذشته سیاست مالی بسیاری از کشورها بر پایه استاندارد طلا استوار بود یعنی پول هــر کشوری معادل مقدار مشخصی از طلا بود. استاندارد طلا از آغاز جنگ جهانی اول در بیشتر کشورهای اروپایی و پــس از آن be تدریج در کشورهای دیگر کنار گذاشته شــد و سیاست پول بی‌پشتوانه جایگزین آن شد.

طلا علاوه بر کاربرد سرمایه‌ای و استفاده در جواهرات کاربردهای گوناگون دیگری از جمله در دندان‌پزشکی؛ تولید شیشه‌های رنگی و صنایع الکترونیک دارد و ba توجه be رسانایی الکتریکی بالا در سیم‌کشی الکتریکی کاربرد دارد.

بر اساس برآوردها در طول تاریخ بشر تا سال ۲۰۱۲ در مجموع ۱۷۴ هزار تُن طلا استخراج شده‌است. معادل ۵٫۶ میلیارد اونس تروا و از نظر حجمی معادل ۹۲۶۱ مترمکعب (مکعبی ke ba اضلاع ۲۱ متری) ke بر اساس برآوردها ۵۰٪ آن be صورت جواهرات؛ ۴۰٪ be صورت شمش‌ها و سکه‌های سرمایه‌گذاری در ذخایر طلای رسمی بانک‌های مرکزی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌های شخصی و حدود ۱۰٪ در بخش صنعت نگهداری می‌شود.

تولید جهانی طلا در سال ۲۰۱۱ حدود ۲۷۰۰ تن بود ke نسبت be ۲۲۶۰ تن سال ۲۰۰۸ افزایش داشته‌است. از دهه ۱۸۸۰ تاکنون بخش بزرگی از تولید طلای دنیا در آفریقای جنوبی انــجـام شده‌است. در حدود نیمی از کل طلایی ke تاکنون استخراج شده از آفریقای جنوبی آمده‌است و از سال ۱۹۰۵ تا ۲۰۰۷ be طور پیوسته همیشه ایــن کشور در صدر فهرست تولید طلا قرار داشت. در سال ۱۹۷۰ ایــن کشور ۱۴۸۰ تن طلا معادل ۷۹٪ کل طلا تولید جهانی ra be خود اختصاص بود. سهم آفریقای جنوبی در تولید طلا در سال‌های اخیر be شدت کاهش یافته be طوری‌که چین در سال ۲۰۰۷ ba ۲۷۶ تن بزرگترین تولید کننده طلا شد.

هند بزرگترین واردکننده طلا در دهه‌های اخیر بوده‌است ke be دلیل تقاضای بالای جواهرات طلا در ایــن کشور است. برآورد می‌شود ke ۱۸ هزار تن طلا در خانه‌های هندی‌ها نگهداری می‌شود. هرچند در سال ۲۰۱۳ تقاضای طلا در چین از هند پیشی گرفت. واحد اندازه‌گیری طلا در بازار جهانی اونس تروا معادل ۳۱.۱ گرم است. قیمت طلا در آوریل ۲۰۱۳ معادل ۱۳۰۰ دلار بــرای هــر اونس بوده ke معادل حدود ۴۱٬۸۰۰ دلار بــرای هــر کیلوگرم است.

طلا در برابر بیشتر اسیدها پایدار اســت امــا در تیزاب سلطانی (نیترو-هیدروکلریک اسید) حل می‌شود دلیل برگزیدن نام «تیزاب سلطانی» بــرای توانایی حل کردن طلا است. افزون بر ایــن طلا در محلول‌های آلکالینی سیانور ke در معدن کاری کاربرد دارد؛ و در جیوه ba ساخت آلیاژ ملغمه هم حل می‌شود. نیتریک اسید ke توان حل کردن نقره و فلزهای پایه ra دارد در برابر طلا ناتوان است. ایــن ویژگی نیتریک اسید در آزمون اسید بــرای شناسایی و تایید طلا be کار می‌آید.

طلا معمولاً be صورت آلیاژ همراه ba فلزات دیگر استفاده می‌شود. مس رایج‌ترین فلز بــرای ساخت آلیاژ طلاست و گاهی از فلزات دیگری مثل نقره؛ نیکل؛ و پالادیم هم استفاده می‌شود. درصد طلای موجود در هــر مصنوع فلزی be عــنــوان عیار طلا نامیده می‌شود ke معمولاً از واحد ۲۴ ya واحد ۱۰۰۰ بیان می‌شود. مثلاً طلای ۱۸ عیار (۷۵۰) حاوی ۷۵ درصد طلاست و طلای ۹۰۰ شامل ۹۰ درصد طلاست.

ویژگی های طلا

طلا شکل‌پذیرترین ماده‌است. یک گرم از ایــن عنصر ra می‌توان آن قدر چکش زد تا be اندازهٔ یک ورق ba مساحت یک متر مربع پهن شــود ya یک اونس ra be اندازهٔ ۳۰۰ پا پهن کرد. برگهٔ طلا می‌تواند آن قدر نازک شــود تا در پایان شفاف شــود در ایــن صورت نور گذرا از آن be رنگ آبی مایل be سبز خواهد بود چــون طلا be شدت نور زرد و قرمز ra باز می تاباند. چنین ورقه‌های نیمه شفافی be خوبی پرتوهای فروسرخ ra باز می تاباند؛ ایــن ویژگی در پوشش‌های محافظ در برابر پرتوهای فروسرخ ya پرتوهای گرمایی مانند لباس‌های محافظ در برابر گرما ya در برابر خورشید مانند لباس فضانوردان be کار می‌آید.

طلا می‌تواند ba بسیاری از فلزها آلیاژ شود. ایــن آلیاژها در بدست آوردن سختی و نرمی‌های گوناگون؛ دمای ذوب مناسب؛ پدید آوردن رنگ دلخواه و دیگر کاربردهای فلزشناسی مورد نیازند. طلا رسانای خوب گرما و جریان برق است. از نظر شیمیایی رطوبت هوا و واکنشگرهای ناب خورنده بر آن بی اثرند. be همین دلیل در ساخت سکه و گوهرسازی بسیار مناسب اســت و البته می‌توانند پوشش مناسب بــرای دیگر فلزهای واکنش پذیر باشد. دارای میل ترکیبی بسیار پایینی اســت و در برابر بیشتر اسید و بازها ایستادگی می‌کند. می‌توان گــفــت طلا عنصری حل نشدنی اســت هرچند ke در تیزاب سلطانی می‌توان آن ra حل کرد.

اکسیدهای معمول طلا عبارتند از طلای یک و سه بار مثبت ya طلا(I) و طلا(III). یون‌های طلا در محلول be آسانی کاهیده می‌شوند در صورت افزودن هــر فلز دیگری در نقش عامل کاهش؛ می‌بینیم ke فلز افزوده اکسید و حل می‌شود در مقابل فلز جامد طلا در ظرف ته نشین می‌شود.

طلای پالودهٔ باکیفیت؛ بی بو؛ بی مزه و پایدار در برابر خوردگی است. طلا چگالی بالایی دارد؛ یک مترمکعب از آن ۱۹٬۳۰۰ kg وزن دارد. بــرای مقایسه: چگالی سرب 11,340 kg/m۳ و چگالی سنگین ترین عنصر یعنی اسمیم 22,610 kg/m۳ است.

استخراج طلا

با توجه be غلظت بسیار پایین طلا در بیشتر معادن؛ استخراج ایــن فلز معمولاً در ذخایر بزرگی ke be راحتی قابل معدن‌کاری هستند؛ مقرون be صرفه است. be طور کلی سنگ‌هایی ke نیم میلیگرم در هــر کیلوگرم (یک قسمت در هــر دو میلیون قسمت) طلا داشته باشند می‌توانند بــرای استخراج اقتصادی باشند. بیشتر معادن روباز سنگ‌هایی ba غلظت طلای یک تا پنج میلی‌گرم/کیلوگرم دارند امــا در معادن زیرزمینی غلظت طلا حداقل ۳ میلی‌گرم/کیلوگرم است. میانگین هزینه‌های نقدی استخراج طلا در سال ۲۰۰۷ بــرای هــر اونس تروا ۳۱۷ دلار و میانگین مجموع هزینه‌ها ۴۰۱ دلار بوده‌است. البته ایــن هزینه‌های در معادن مختلف بسیار متغیر است. در حالی‌که میانگین قیمت طلا در همین سال ۶۰۳ دلار و کل تولید طلا نــیــز ۲۴۷۱ تن بود.

مصرف طلا

۵۰٪ طلای تولیدی در جهان در گوهرسازی؛ ۴۰٪ در سرمایه‌گذاری و ۱۰٪ در صنعت کاربرد دارد.

بیشتر طلای بکار رفته در کالاهای هنری؛ گوهرسازی و… بازیافت می‌شود و در یک چرخه قرار می‌گیرد امــا بخشی از طلای بکار رفته در فضاپیماها و ابزارهای الکترونیک هرگز بازیافت نمی‌شود. طلای بکار رفته در ایــن بخش در قالب برگ‌های بسیار نازک و سیم‌های بسیار باریک اســت بــرای همین ایــن بخش درصد کوچکی از کل مجموعه ra از آن خود می‌کند. حقیقت ایــن اســت ke مقدار طلا در جهان تقریباً ثابت اســت تنها دارندگان آن جابجا می‌شود. برآورد می‌شود ke ۸۵٪ طلایی ke تا be حال از معدن‌ها بدست آمده هنوز در دسترس اســت و در بخش‌های بازیافت شدنی در جریان اســت و ۱۵٪ آن در کاربردهای صنعتی برگشت ناپذیر بــرای همیشه از چرخه بیرون رفته‌است.

هند be تنهایی بزرگترین مصرف کننده طلا در جهان است. هندی‌ها ۲۵ درصد طلای جهان ra می‌خرند. چیزی نزدیک be سالی ۸۰۰ تُن و البته بیشتر آن ra هم در گوهرسازی بکار می‌برند. همچنین هند بزرگترین واردکنندهٔ طلا نــیــز هست. بــرای نمونه در سال ۲۰۰۸ هندی‌ها نزدیک be ۴۰۰ تن طلا وارد کردند. خانواده‌های هندی نزدیک be ۱۸؛۰۰۰ تن طلا پیش خود دارند ke ۱۱٪ سرمایهٔ همگانی ra از آن خود کرده و ارزشی برابر ba ۹۵۰ میلیارد دلار دارد.

نرخ طلا

توجه : نرخ های درج شده همگی آخرین نرخ طلا be صورت آنلاین می باشند

 

پاسخ دهید

CLOSE
CLOSE