هوش هيجاني (هوش عاطفي) يا EQ چيست ؟

هوش هيجاني (هوش عاطفي) يا EQ چيست ؟

مجموعه: uncategorized
 • هوش هيجاني (هوش عاطفي) يا EQ چيست ؟
 •  

   

  هوش هيجاني (هوش عاطفي) يا EQ چيست,هوش عاطفي,هوش عاطفي چيست,تعريف هوش عاطفي,هوش هيجاني,هوش هيجاني يا eq,هوش هيجاني چيست

  برای سال های متمادی تصور بر ایــن بود کــه IQ (ضریب هوشی) نماینده میزان موفقیت افراد اســت ... در مدارس معیار اهدای جوایز بــه دانش آموزان تست هوش بود و حــتـی بعضی از شرکت ها بــرای پاداش از تست هوش استفاده مــی‌ کــردنــد ... در دهه اخیر محققان در یافتند کــه IQ تنها شاخص ارزیابی موفقیت یک فرد نـیـسـت ... آن ها در حال حاضر مشغول تحقیق درباره EQ (هوش عاطفی) هستند .

   

   

   

  هوش یکی از مهمترین سازه های فرضی اســت کــه از زمان مطرح شدن آن توسط آلفرد بینه در اوایل قرن بیستم همواره بــرای تبیین موفقیت شغلی و کارآیی بــه کار رفته اســت ... هوش عاطفی زمانی مورد توجه قرار گرفت کــه دنیل گولمن در سال 1995 کتاب خود را بــا عــنــوان ” چرا هوش عاطفی  می تواند مهمتر از IQ باشد ؟ ” بــه چاپ رساند .

  در ابتدای پیدایش ایــن سازه ؛ روانشناسان بیشتر بر روی جنبه های شناختی همانند حافظه و حل مساله تاکید می کــردنــد ... امــا خیلی زود دریافتند کــه جنبه های غیر شناختی مانند عوامل عاطفی و اجتماعی نــیــز دارای اهمیت زیادی هستند ... بعضی پژوهشگران بر ایــن عقیده اند کــه IQ  در خوش بینانه ترین حالت 10 الی 25 درصد از واریانس متغیر عملکرد را تبیین می کــنــد .

   

  علم بــه ایــن کــه احساسات شما چیست و چگونه بــایــد از آن ها در جهت تصمیم گیری بــه نحو احسن استفاده کنید می گوید :

  – هوش هیجانی (عاطفی) ؛ توانایی بــرای مدیریت اضطراب و کنترل تنش ها و انگیزه ؛ امیدواری و خوش بینی در مواجهه بــا موانع در راه رسیدن بــه هدف اســت .

   

  – هوش هیجانی (عاطفی) ؛ در حقیقت راهی اســت بــرای زیرک بودن .

   

  – هوش هیجانی (عاطفی) ؛ همدلی اســت ؛ درک ایــن کــه اطرافیان شما چــه احساسی دارند .

   

  – هوش هیجانی (عاطفی) ؛ یک نوع مهارت اجتماعی اســت ؛ همراهی بــا مردم ؛ مدیریت عواطف و احساسات در روابط و توانایی ترغیب و رهبری دیگران . 

   

  هوش هیجانی (عاطفی) یــا هوش اجتماعی شامل 4 مهارت اســت :

  – خود ( Self)

  – دیگران (Others)

  – آگاهی (Awareness )

  – اقدام (Action)

   

  که بــا ترکیب ایــن ها ؛ مؤلفه های بنیادی هوش هیجانی (عاطفی) بــه دست می آید .

   

  1- (شامل : خود ارزیابی ؛ اعتماد بــه نفس)

   

  2- (شامل : خویشتن داری و قابل اعتماد بودن ؛ وجدان سازگاری ؛ انگیزه پیشرفت و ابتکار)

   

  3- (شامل : همدلی ؛ ‌آگاهی سازمانی و انگیزه خدمت)

   

  4- (شامل : توان تاثیرگذاری ؛ رهبری ؛ مدیریت تعارض ایجاد رابطه و کار گروهی)   

   

  خودآگاهی (Self Awareness) :

  یک نوع توانایی فردی اســت بــرای درک احساسات و حالات خلقی ... خودآگاهی بــه شخص کمک می کــنــد تــا همیشه بر افکار و احساسات خود نظر داشته و بنابراین در جهت درک آن ها بــه فرد کمک می کــنــد .

   

  خودآگاهی

  خودگردانی(Self Management) یــا مدیریت عواطف (Managing Emotions) :

  مهارتی اســت کــه بــه افراد کمک می کــنــد تــا احساسات خود را بــه صورت مناسب و جامعه پسندانه نشان دهند ... بــه زبان دیگر بــه فرد در کنترل عصبانیت ؛ ناراحتی و ترس کمک می‌کند .

   

  آگاهی اجتماعی (Social Awareness) :

  عبارت اســت از توانایی درک احساسات دیگران و استفاده از احساسات خود در جهت دستیابی بــه اهداف .

   

  مهارت های اجتماعی (Social Skills) :

  عبارت اســت از ارتباط بــا دیگران در موقعیت های مختلف اجتماعی و در اصل بــه معنای توانایی ادامه رابطه بــا توجه بــه احساسات افراد یــا همان ظرفیت اجتماعی اســت .

  تحقیقات نشان داده اســت کــه EQ یــا هوش هیجانی عامل مهمی در ایجاد تغییرات اساسی در زندگی اســت ... اگــر چــه کودکان بــا سرشت و فطرت گوناگون بــه دنیا می آیند و چگونگی برخورد آن ها بــا مسایلی چــون برخوردهای اجتماعی ؛ اشتیاق ‌خجالت و غیره متفاوت اســت ؛ امــا هوش هیجانی (عاطفی) بــه والدین و مربیان کمک می‌کند تــا بر روی قابلیت ها و یــا عدم وجود آن ها کار کرده و بنابر ایــن کودکان را بــرای رویارویی بــا جامعه بیرونی آماده کـنـنـد ... بــرای مثال والدین  بــه جای جلوگیری از برخورد بچه های خجالتی بــا دنیای بیرون ؛ بــایــد آن ها را بــا چالش های جدیدی مثل دیدار بــا دوستان جدید و قرارگرفتن در فضاهای تازه روبرو نـمـایـنـد ... گرچه ایــن تشویق نباید بــه هیچ عــنــوان بچه ها را دلزده یــا ترسوتر نماید بـلـکـه بــایــد بــه آن ها تجربه های جدید بیاموزد .

  مثال دیگری کــه می توان در ایــن مورد مطرح کــرد ایــن اســت کــه بــرای مثال تحقیقات نشان داده کــه بچه های کلاس دومی کــه عصبی بوده و همیشه بــا مشکل مواجه هستند ؛ شش تــا هشت بار بیشتر از بچه های دیگر در معرض ابتلا بــه خشونت در نوجوانی و ارتکاب جنایت مــی‌ باشند .

  دخترانی کــه در سنین راهنمایی از احساسات سردرگم ؛ خستگی و عصبانیت توام بــا گرسنگی رنج مــی‌ برند ؛ احتمال می‌رود کــه در سنین نوجوانی دچار اختلالات گوارشی شــونــد ... ایــن بچه ها از احساسات خود و ایــن کــه اصولا  ایــن احساسات چــه هستند ؛ بی خبرند ... امــا اگــر در شرایطی قرار بگیرند کــه بتوانند از هوش عاطفی یــا هیجانی خود بهره مند شــونــد ؛ مسلما بــه هیچ یک از ایــن موارد دچار نخواهند شــد .

  نمونه هايي وجود دارد کــه باعث عدم استفاده از هوش هیجانی (عاطفی) خواهد شــد :

  ترس و نگرانی ؛ تصویر منفی از خود ؛ توقعات غیر واقعی از زندگی و سرزنش دیگران .  بنابر ایــن زمانی کــه ایــن موانع بــه وجود می آید و هوش هیجانی (عاطفی) مورد استفاده قرار نمی گیرد ؛ حرکات افراد بــه سمت موفقیت متوقف می شــود .

  پس نتیجه می گیریم کــه هدف از تقویت هوش هیجانی (عاطفی) ؛ آگاهی از احساسات و تربیت آن ها بــرای غلبه بر موانع زندگی اســت .

  اولین قدم بــرای افزایش هوش هیجانی (عاطفی) ؛ خودآگاهی اســت ... خودآگاهی یعنی شما چــه احساسی دارید و چرا دچار آن احساس شده اید ... اگــر چــه مــمــکن اســت ایــن کار در بدو امر بــرای بعضی از افراد مشکل باشد ؛ امــا زمانی کــه فرد شروع بــه درک خود می کــنــد ؛ می تواند دیگر مهارت های احساسی اش را نــیــز توسعه دهد و در نهایت بــه هوش عاطفی بالایی دست یابد .

   

  مقاله “ Emotional Intelligence: What is it ? “

  نوشته : نانسی.کی.رکر و برگرفته از مقاله هوش هیجانی

  ترجمه و تالیف :‌ آزاده دلیلیان

   

  منبع : beytoote.com (بيتوته)

   

  برچسب‌ها, , , , , , , , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “هوش هيجاني (هوش عاطفي) يا EQ چيست ؟”

  دیدگاه ها بسته شده اند.