سخنان بزرگان در مورد عشق

سخنان بزرگان در مورد عشق

مجموعه: uncategorized
 • سخنان بزرگان در مورد عشق
 •  

   

  سخنان بزرگان در مورد عشق,سخنان بزرگان در مورد عشق و دوست داشتن,عشق,دوستي

   

   

  از دل برود هــر آنكه از ديده برفت .

   

  اگر بر آب روي ؛ خسي باشي ؛ اگــر بر هوا پري ؛ پرنده اي باشي ؛ دل بــه دست آر تــا كسي باشي ... (خواجه عبدا… انصاري)

   

  ازدواج هميشه بــه عشق پايان داده اســت ... (ناپلئون بناپارت)

   

  بهترين نگهبان سعادت در يك خانواده ؛ عشق زن و شوهر نسبت بــه يكديگر اســت ... (دوموند لورليد)

   

  زناشويي عبارت اســت از سه هفته آشنايي ؛ سه ماه عاشقي ؛ سه سال جنگ و سي سال تحمل ... ( تن)

   

  چه بسا آن كه بــه ظاهر آراسته و مايه حسرت شماست ؛ درمانده و محتاج دلداري و ياري شما باشد ... (حجازي)

   

  تنها بنايي کــه هــر چــه بيشتر بلرزد محکمتر مي شــود ؛ دل آدمي اســت .

   

  مردي را در نظر بگيريد كه در غربت و دور از خويشاوندان و خانواده خود زندگي مي كند ... چنين مردي بــه طور حتم نياز بــه نوعي دلبستگي دارد تــا جاي علاقه پدر و برادرش را بگيرد ... اينجاست كه عشق مي آيد و اين گونه مزايا را بــه او تقديم مي كند ... (ناپلئون بناپارت)

   

  مردي كه ادعا مي كند ؛ ديگر اعتقادي بــه عشق ندارد ؛ كسي اســت كه ديگر عشق بــه او اعتمادي ندارد ... (مارس كرانشه)

   

  مهد پرورش خرد ؛ آغوش عقل نيست ؛ بلكه دامان عشق اســت ... نهال خرد بايد در كوزه عشق كاشته شــود و بــا آب احساسات آبياري گردد ... (موريس مترلينگ)

   

  گاه در عشق مي آموزيم كه رعايت حال ديگري بهتر از پافشاري در اثبات عقيده اســت ... (لئوبوسكاليا)

   

  بيشتر وقتها ما بدون اينكه آگاه باشيم در گرو عشق هستيم ... (لئوبوسكاليا)

   

  عشق يعني هرگز پشيمان نشدن ... (اريش سكال)

   

  زندگي يك خواب اســت و عشق روياي آن ... (آلفرد دوموسه)

   

  دل منطقي دارد كه عقل از آن بي خبر اســت ... (بلز پاسكال)

   

  در گذشته ؛ مردم بــه كسب دانش مي پرداختند تــا خود را بــه درجه كمال برسانند ... امروزه دانش را براي اين فرا مي گيرند كه ديگران را شيفته و فرمانبردار خود سازند ... (كنفوسيوس)

   

  اگر ما ديگران را در سختيها و گرفتاريها دلداري دهيم ؛ خود نيز آرام مي شويم ... (آبراهام لينكلن)

   

  سخن اگــر از دل خارج شــود بــه دل هم وارد مي شــود و اگــر بــا نيت گوينده يكسان نباشد ؛ توقع مدار كه تاثير كند ... (افلاطون)

   

  هر سخن كه از دل برآيد بر دل نشيند و چــون از زبان برآيد از گوش تجاوز ننمايد .

   

  دست طبيعت در هــر دل پاك اين احساس شريف را گذاشته اســت كه بــه تنهايي نمي تواند خوشبخت شــود و بايد سعادت خود را در خوشبختي ديگران بجويد ... (گوته)

   

  چقدر عاقلند آنهايي كه در عشق احمق اند ... (ويكتور هوگو)

   

  هنگامي كه اميدواريد ديگران هيجان را بــه زندگي شما بازگردانند ؛ براي ايجاد عشق و شور و نشاط بــه آنان وابسته مي شويد و تماس خود را بــا سرچشمه عشق درون خود از دست مي دهيد ... (باربارا دي آنجليس)

   

  عدم پايبندي بــه نظم گيتي ؛ ويژگي انسانهاي گوشه گير اســت كه عشق و احساس را سپر ديدگاه هاي نادرست خود مي سازند ... (اُرد بزرگ)

   

  ستايش گر هميشه در حال پيشي گرفتن از ستايش شونده اســت ؛ او ياد مي كند و دلدار برآورده مي سازد ... (اُرد بزرگ)

   

  عشق گوهري گرانبهاست ؛ اگــر بــا پاكدامني همراه باشد ... (ناپلئون بناپارت)

   

  هنگامي كه فقر از در وارد شــود ؛ عشق از پنجره مي گريزد ... (ويليام شكسپير)

   

  پيوند عشق حقيقي حتي بــه مرگ گسيخته نمي شــود چــه برسد بــه دوري ... (فرانسوا ولتر)

   

  در عشق ؛ سكوت بهتر از نطق و بيان ؛ اداي مقصود مي كند ... (مثل ژاپني)

   

  عشق وقتي بــه حرف عقل گوش مي دهد كه رفته باشد ... (فرانسوازماگان)

   

  عشق تنها مرضي اســت كه بيمار از آن لذت مي برد ... (افلاطون)

   

  عشق آتشي اســت كه اگــر نباشد ؛ خانه سرد و تاريك اســت ؛ امــا اگــر بيجا افتد ؛ خانه و خانمان را مي سوزاند ... (تن)

   

  عشق بايد شادي آور باشد نه رنج آور ... (ناپلئون بناپارت)

   

  عشق از بزرگترين و قويترين مردان ؛ ديوانگان و از ديوانگان ؛ عاقلان دور انديش مي سازد ... (گوستاولوبون)

   

  عشق ؛ حواس را از ديدن عيب ها منع مي كند ... (ارسطو)

   

  عشق بلايي اســت كه هــمــه خواستارش هستند ... (افلاطون)

   

  كسي كه عشق مي كارد ؛ اشك درو مي كند ... (پلين)

   

  بر اين باور باش كه عشق و دستاوردهاي عظيم ؛ در برگيرنده ي خطرهاي بزرگ اســت ... آنگاه كه شكست مي خوري ؛ از شكست خود درس بگير ... (دالاي لاما)

   

  من معتقدم كه هــمــه ما بايد عشق بــه حيات را دريابيم و زندگي را دوست بداريم ... (داستايوسكي)

   

  غنچه خوشبختي در جاي تاريك ؛ بي صدا و گودي پنهان شده كه بسيار نزديك بــه ماست ؛ ولي كمتر از آنجا مي گذريم و آن ؛ دل خود ماست ... (موريس مترلينگ)

   

  شادي ؛ زمان و مکان نمي شناسد ؛ کافي اســت دل بخواهد ... (مارسل پروست)

   

  شجاعت مانند عشق از اميد تغذيه مي كند ... (ناپلئون بناپارت)

   

  عشق عينك سبزي اســت كه بــا آن انسان كاه را يونجه مي بيند ... (مارك تواين)

   

  کسي را کــه دوستش داري ؛ آزادش بگذار ؛ اگــر قسمت تو باشد بر مي گردد ؛ وگرنه بدان کــه از اول مال تو نبوده اســت ... ازدواج هميشه آنگونه كه مي پنداريد ؛ نتيجه عشق نيست ... (ناپلئون بناپارت)

   

  عشق ورزيدن شغل بزرگي اســت ... افرادي كه مي خواهند بــه خوبي از عهده اين كار برآيند ؛ بايد كاري جز اين نكنند ... (اونوره دو بالزاك)

   

  در روي زمين سعادتي بالاتر از يك عشق پاك و بادوام متصور نيست ... (موريس مترلينگ)

   

  تشويق ها ؛ روياها ؛ آه ها ؛ آرزوها و اشك ها از همراهان جدايي ناپذير عشق اند ... (ويليام شكسپير)

   

  بي عشق ؛ زندگي محال اســت ... (افلاطون)

   

  هيچ خدمتي صادقانه تر از خدمت عاشق بــه معشوق نيست ... (فرانسوا ولتر)

   

  هيچ موجودي در دنيا وجود ندارد كه در اثر عشق ورزيدن بــه يك موجود ديگر ؛ حتي اگــر يك عشق پيش پا افتاده و پست هم باشد ؛ اصلاحي در روح خود بــه عمل نياورد ... (موريس مترلينگ)

   

  وقتي عشقي در كار اســت ؛ پاي عقل مي لنگد ... (موريس مترلينگ)

   

  در سقوط افراد در چاه عشق ؛ قانون جاذبه تقصيري ندارد ... (آلبرت انيشتين)

   

  عشق در حقيقت عذاب اســت ؛ ولي محروم بودن از عشق ؛ مرگ اســت ... (ويليام شكسپير)

   

  عشق ؛ تاج زندگي و سعادت جاوداني اســت ... (گوته)

   

  وقتي زن مزه عشق را چشيد ؛ ديگر دوستي بــه مذاقش خوش نمي آيد ... (لاروشفوكو)

   

  عشق وقتي بــه سر وقت پيران مي رود ؛ آنها را جوان مي كند ... (برناردشاو)

   

  منبع : friend.knowclub.com

  برچسب‌ها, , , , , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “سخنان بزرگان در مورد عشق”

  دیدگاه ها بسته شده اند.