سخنان بزرگان درباره زندگی

سخنان بزرگان درباره زندگی

مجموعه: uncategorized
 • سخنان بزرگان درباره زندگی
 •  

   

  زندگي,زندگي يعني,زندگي كردن,سخنان بزرگان درباره زندگی,سخنان بزرگان در مورد زندگی,زندگی و عشق,امید بــه زندگی

  سخنان بزرگان درباره زندگی

   

  مردي كه داراي عزمي نيرومند و اخلاقي متين اســت ؛ هرگز فضيلت اخلاقي خود را فداي هوس هاي زندگي نمي كند ... آري مرداني در اين جهان زندگي كرده اند كه براي تكميل و حفظ فضايل اخلاقي ؛ جسم و جان خود را فدا ساخته اند ... (كنفسيوس)

  بشر وقتي در خانه اش نشسته اســت ؛ خواهان حادثه اي در زندگي و هنگامي كه دچار حادثه اي مي شــود ؛ خواهان زندگي آرام در خانه اســت ... (وايلر)

  براي چــه توقع داريد كه خيالات ؛ تصورات ؛ احساسات ؛ اقدامات و بــه طور خلاصه زندگي ما آزاد باشد و حال آنكه بــه چشم خود مي بينيم كهكشانهاي بزرگ كه منظومه خورشيدي ما در برابر آنها هيچ اســت ؛ در حركات خود آزاد نيستند و مجبور شده اند كه خط سير ويژه اي را پيموده و از قوانين خاصي پيروي كنند ... (موريس مترلينگ)

  مديران اثر بخش در زمان حال زندگي مي كنند امــا هميشه بــه فكر آينده هستند ... (ال هيز)

  مردي را در نظر بگيريد كه در غربت و دور از خويشاوندان و خانواده خود زندگي مي كند ... چنين مردي بــه طور حتم نياز بــه نوعي دلبستگي دارد تــا جاي علاقه پدر و برادرش را بگيرد ... اينجاست كه عشق مي آيد و اين گونه مزايا را بــه او تقديم مي كند ... (ناپلئون بناپارت)

  زندگي يك خواب اســت و عشق روياي آن ... (آلفرد دوموسه)

  ملتي كه از علم و دانش بهره مند باشند ؛ ديگر طعم گرسنگي را نچشيده و زندگي راحت و آسوده اي خواهند داشت ... (كنفوسيس)

  جلوي زبان ديگران را نمي توان گرفت ؛ ولي اگــر خوب زندگي كنيم ؛ اين خود باعث شكست و تحقير آنان مي شــود ... (كاتو)

  تصور مي كنم كه اگــر هــر كس تنها يك ربع ساعت بــه فكر زندگي خويش باشد و بينديشد كه آن را اصلاح كند ؛ هــر ماه زندگي او از ماه پيش بهتر خواهد شــد ... (فرانسوا ولتر)

  هدف هــر حكومت و دولت تنها بهتر كردن ابزارهاي زندگي مادي و راحتي مردم نيست ؛ بلكه حكومت وظيفه دارد سعادت مردم را نيز تامين كند ... (كنفوسيوس)

  هنگامي كه اميدواريد ديگران هيجان را بــه زندگي شما بازگردانند ؛ براي ايجاد عشق و شور و نشاط بــه آنان وابسته مي شويد و تماس خود را بــا سرچشمه عشق درون خود از دست مي دهيد ... (باربارا دي آنجليس)

  در دوي زندگي هميشه حريف را شانه بــه شانه ات بپندار و هميشه بــا خود بگو تنها يك گام پيش ترم ؛ تنها يك گام ... (اُرد بزرگ)

  آنان كه سامان و پويندگي در كيهان را دروغ مي پندارند ؛ همواره در انديشه كين خواهي و حمله بــه جهان پيرامون خويش هستند ؛ زندگي خود و نزديكانشان را تباه مي سازند و سرانجام در برآيندي بزرگتر از هستي ناپديد مي شــونــد ... (اُرد بزرگ)

  آدمي بــا كينه ؛ زندگي را بر دوستان نيز تنگ مي كند ... (اُرد بزرگ)

  نتيجه گيري زود [هنگام] پــس از رخدادهاي مهم زندگي از بي خردي اســت ... (اُرد بزرگ)

  زندگي ؛ پديده اي ايستا نيست ؛ تنها دو گروه نمي توانند انديشه هاي خود را عوض كنند : ديوانگان تيمارستان و مردگان گورستان ... (اورت ديركسن)

  معمولاً بــه گدايان و بينوايان كه ريزه خواران ديگرانند ؛ چند شاهي مي دهيم و گمان مي كنيم بــه آنها كمك كرده ايم ؛ نمي دانيم كه بــا اين كار ؛ آنها را بدبخت تر و رشته گدايي را بــه گردنشان محكم تر مي سازيم ... چــه خوب بود اگــر حس اعتماد و استقلال را كه در آنها بــه خواب رفته بيدار مي كرديم و راه زندگي را پيش رويشان مي گذاشتيم ... (لردآويبوري)

  بزرگترين كشف نسل امروز اين اســت كه انسان مي تواند بــا تغيير ذهنيت خود ؛ زندگي خود را تغيير دهد ... (ويليام جيمز)

  من معتقدم كه هــمــه ما بايد عشق بــه حيات را دريابيم و زندگي را دوست بداريم ... (داستايوسكي)

   

  كسي كه فرصت برآوردن نياز ديگري را از دست مي‌ دهد ؛ يكي از شايسته‌‌ ترين تجربه‌ هايي را كه زندگي ارائه مي‌ كند ؛ از دست داده اســت ... (پالي تِكست)

  زندگي ؛ همين اســت كه اكنون مي‌ گذرد ؛ همين دم كه ما زمان گرانبهاي خود را براي پي بردن بــه ماهيت آن هدر مي‌ دهيم .

  عشق ؛ برانگيزنده‌ ي والاترين ارزش‌ هاي زندگي بشر اســت ؛ برانگيزنده‌ ي راستي ؛ دانايي ؛ زيبايي ؛ آزادي ؛ نيكي و خوشبختي ... (پيتريم سوروكن)

  تك تك ما سرانجام ؛ روزي داوري خواهيم شــد ... مهم اين اســت كه چقدر زندگي كرده‌ ايم ؛ نه چقدر زنده بوده‌ ايم ... چقدر بخشيده‌ ايم ؛ نه چقدر داشته‌ ايم ... چقدر خوب – صرفاً خوب – بوده‌ ايم ؛ نه چقدر بزرگ جلوه كرده‌ ايم ... (ويليام آرتور وارد)

  كمتر از يك سده ؛ زمان زيادي براي زندگي كردن نيست ؛ ولي آن اندازه هست كه بياموزيم عشق ؛ پايان و سرانجام هستي‌ اســت ... (لئوبوسكاليا)

   

  هنگامي كه آدم ؛ كسي يا چيزي را دوست دارد ؛ هميشه چيزي براي گفتن يا نوشتن بــه او پيدا مي‌ كند ؛ تــا پايان زندگي ... (كريستين بوبن)

  هنگامي كه آدم ؛ كسي را دوست نداشته باشد ؛ نه در اين سوي زندگي و نه در آن سو ؛ اهميتي ندارد كه نمي‌ تواند او را ببيند ... (كريستين بوبن)

  زندگي ؛ بــه فيلمي از لورل و هاردي شباهت دارد ... زنجيره‌ اي از دردهاست كه تاب آورده و ســپــس ؛ بــه ديگران مي‌ دهيم ... (كريستين بوبن)

  زندگي ؛ هديه‌ اي‌ اســت كه من ؛ هــر بامداد كه از خواب برمي‌ خيزم ؛ روبان‌ هاي دُور آن را بــه آرامي باز مي‌ كنم ... (كريستين بوبن)

  زندگي ؛ مانند جريان آب يك رودخانه اســت ... (كريستين بوبن)

   

  فضاي عشق در خانه ي تو شالوده اي براي زندگي ات بــه شمار مي رود ... (دالاي لاما)

  من باور دارم كه دو انسان از قلبشان بــه هم متصلند و مهم نيست كه چــه كار مي كنيد ؛ كه هستيد و كجا زندگي مي كنيد ؛ اگــر مقدر شده كه دو نفر بــا هم باشند ؛ هيچ مرز و مانعي بين آنها وجود نخواهد داشت ... (جوليا رابرتز)

  زندگي بــه ما آموخته كه عشق در نگاه خيره بــه يكديگر نيست ؛ بلكه در يك سو نگريستن اســت ... (آنتوان دوسنت اگزوپري)

  زندگي بدون عشق مثل درختي بدون شكوفه و بدون برگ و بار اســت ... (جبران خليل جبران)

  زندگي سعادتمند تنها در عشق حقيقي خلاصه مي شــود ... (آلبرت هوبارد)

  آثار خوب ؛ تنها نتيجه ي يك زندگي بد اســت و هــر شخص زنده براي اينكه آفريننده ي حقيقي باشد بايد نابود شــود ... (توماس مان)

   

  اگر نتوانيم بــه خاندان خويش آرايشي سامان يافته دهيم ؛ هميشه در خانه ايي بي حصار زندگي مي كنيم ... (ارد بزرگ)

  ارتباطات نه تنها جوهره ي حيات انساني اســت ؛ بلكه دارايي حياتي زندگي او بــه شمار مي رود ... (جان پيس)

  از تمام روزهاي زندگي در كنار زني كه دوستش داري ؛ لذت ببر ؛ روزهايي كه بــه تو هديه شده اند ... (كتاب مقدس ؛ عهد عتيق)

  آنان كه هميشه و مداوم از زندگي گله و شكايت دارند ؛ كمتر از ديگران براي نبرد روزانه آماده هستند ... (موسوليني)

   

  منبع : bohloulm.blogfa

   

  برچسب‌ها, , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “سخنان بزرگان درباره زندگی”

  دیدگاه ها بسته شده اند.