سخنان بزرگان در مورد خیانت

سخنان بزرگان در مورد خیانت

مجموعه: uncategorized
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • سخنان بزرگان در مورد خیانت
 •  

   

  سخنان بزرگان در مورد خیانت,خیانت در عشق,خیانت

  سخنان بزرگان درباره خيانت

   

  سخنان بزرگان در مورد خیانت

   

  حيله و خيانت ، بيشتر از اشخاص ناتوان سر مي زند . (لارشفوكولد)

  هر كه خيانت ورزد ، دستش در حساب بلرزد .

  هر كس كه به راز ديگران آگاه گشت ، اگر آن راز را بگشايد مانند آن است كه به خيانت و فساد آلوده شده است.

  راستي ، امانت است و دروغ گفتن خيانت .

   

  در وجود هر يك از ما خائني بنام خودخواهي وجود دارد كه فقط در برابر تملق و چاپلوسي نرم مي شود . (پل والري)

  اگر كسي يك بار به تو خيانت كرد ، اين اشتباه اوست و اگر كسي دوبار به تو خيانت كرد ، اين اشتباه توست . (دالايي لاما)

  نخستين خيانت ، جبران ناپذير است و از طريق واكنش زنجيره اي ، خيانت هاي ديگري را بر مي انگيزد كه هر كدام از آنها ما را بيش از پيش از خيانت پيشين دور مي كند . (ميلان کوندرا)

  از زمان كودكي ، پدر و آموزگار مدرسه براي ما تكرار مي كنند كه خيانت ، نفرت انگيزترين چيزي است كه مي توان تصور كرد . اما خيانت كردن چيست ؟ خيانت ، از صف خارج شدن و به سوي نامعلوم رفتن است . (ميلان کوندرا)

  بدترين چيز در زندگي ، هراس در ميدان جنگ و خيانت به دوست است . (اسكار وايلد)

  كودكان اعتماد مي كنند ، زيرا هرگز شاهد خيانت نبوده اند . معجزه آنگاه رخ مي دهد كه اين اعتماد را در نگاه پيري فرزانه ببينيم . (بوبن)

  ترديدها به ما خيانت مي كنند ، ما را از تلاش به دور مي سازند و از پيروزي هايي كه به احتمال زياد نصيب ما خواهد شد محروم مي سازند . (ويليام شكسپير)

  ترديدهاي ما خائناني هستند كه با ايجاد ترس در درونمان ، ما را از تلاش باز مي دارند و در نتيجه ، سبب مي شوند كه نتايج دلخواه را به دست نياوريم . (ويليام شكسپير)

  شترها خائن هستند ؛ هزاران كيلومتر راه مي روند ، بدون اينكه هيچ نشانه اي از خستگي در آنها نمايان شود . سپس ناگهان به زانو درمي آيند و مي ميرند . اسبها كم كم خسته مي شوند و هميشه مي داني چقدر از آنها توقع داشته باشي و چه زماني ممكن است بميرند . (پائولو كوئيلو)

  نتيجه ي فريب و رياكاري ، نااميدي و اندوه ؛ و راه خيانتكاران ، دشوار است . (فلورانس اسكاول شين)

  هرگز ترديدي به خود راه ندادم كه همه بر من خيانت مي كنند و باز هر بار هم كه خيانت مي كردند غرق در شگفت مي شدم . (فرناندو پسوا)

  ايراد ، خيانت ، سوء ظني شادمانه و ميل به تمسخر ، همگي نشاني از سلامت است و هر امر بي قيد و شرطي ، نشاني از بيماري . (نيچه)

  سوگند به خدا ! من از جمله‌ ي طرد كنندگان جاهليت از جامعه بوده‌ ام ، تا آنگاه كه لشكر جاهليت همگي پشت گرداندند ، و زير ذلت سلطه مجتمع شدند . من اكنون ناتوان نشده‌ ام و نمي‌ ترسم و خيانتي نكرده‌ ام و سست نشده‌ ام . و سوگند به خدا ! قطعاً باطل را مي‌ شكافم ، تا حق را از پهلوي آن درآورم .  (امام علي ع )

  آگاه باشيد ! اين دنيا مانند زني است نابكار كه خود را بر مردان عرضه كند [و سپس امتناع كند] و چارپايي است سركش و ستيزه‌ گر و دروغ‌ گويي است خيانت پيشه . همواره در حال انكار و كفرورزي و معاندي است متمرّد ، داراي تمايل زياد و اضطرار و دگرگوني فراوان . (امام علي ع )

  كسي كه امانت را ناچيز شمارد و به آن خيانت كند و نفس و دين خود را از خيانت پاك نگرداند ، قطعاً ذلّت و رسوايي را در دنيا به خود وارد ساخته و او در آخرت ذليل‌ تر و رسواتر خواهد بود . (امام علي ع )

  به يقين ، خيانت بر امت ، بزرگ‌ ترين خيانت است و فريبكاري‌ِ پيشوايان ، زشت‌‌ ترين فريبكاري‌ هاست . (امام علي ع )

  هر كس به زمانه اطمينان كند ، زمانه به او خيانت ورزد و هر كس آن را تعظيم كند ، پست و خوارش نمايد . (امام علي ع )

  كسي كه برادر مؤمنش را بر امري كه مكروه او باشد ببيند و تواند كه او را برگرداند از آن امر و برنگرداند خيانت كرده است در برادري او . (امام جعفر صادق ع ) 

  هر كه خيانت كند امانتي را در دنيا و به اهلش پس ندهد تا مرگ او را دريابد بر غير ملت من مرده باشد و حق تعالي در قيامت از او در خشم باشد . (حضرت محمد ص )

  هر كه مال خيانتي را دانسته بخرد ، چنان است كه خود خيانت كرده باشد . (حضرت محمد ص )

  دو طرف صراط ، امانت و صله‌ ي رحم است . پس كسي كه در امانت مردم خيانت نكرده است و با خويشان خود نيكي كرده از صراط به آساني مي‌ گذرد زود به بهشت مي‌ رود و كسي كه خيانت در امانت‌ ها كرده و قطع صله‌ ي رحم كرده است عمل ديگر او را نفع نمي‌ دهد و صراط او را در آتش مي‌ افكند . (حضرت محمد ص )

  گفته شده است : اگر كسي مي‌ خواهد از دست زنش خلاص شود ، كافي است طلاق‌ نامه‌ اي بنويسد و به او بدهد . اما من مي‌ گويم هر كه زن خود را بدون اينكه خيانتي از او ديده باشد ، طلاق دهد و آن زن دوباره شوهر كند ، آن مرد مقصر است زيرا باعث شده زنش زنا كند ؛ و مردي نيز كه با اين زن ازدواج كرده ، زناكار است . (انجيل متي)

  براي هر انسان خيانت‌ كاري در روز قيامت پرچمي برافراشته مي‌ شود كه به وسيله‌ي آن (‌ميان مردم) ‌شناخته مي‌ گردد. (حضرت محمد ص )

  انساني كه اهل نيرنگ و فريب و خيانت است ، در آتش (جهنّم) قرار مي‌ گيرد . (حضرت محمد ص )

  به كسي كه تو را مورد اطمينان خود مي‌ داند ، امانت (او) را بده و با كسي كه به تو خيانت هم كرده است ، خيانت مكن . (حضرت محمد ص )

  كسي كه امانت ندارد ، (در امانت خيانت مي‌ كند) ‌ايماني براي او نيست . (حضرت محمد ص )

  خيانت ، فقر را به همراه دارد . (حضرت محمد ص )

  طبيعت مؤمن هر صفتي را ‌(ممكن است)‌ داشته باشد ، مگر خيانت و دروغ . (يعني مؤمن كسي است كه به اين دو صفت اصلاً فكر نمي‌ كند . ) (حضرت محمد ص )

  منبع : –

  برچسب‌ها, , , ,

   

  کلمات کلیدی : (اسكار (امام (انجيل (او) (بوبن) (جهنّم) (حضرت (دالايي (در (فرناندو (فلورانس (لارشفوكولد) (ميلان (نيچه) (ويليام (يعني (پائولو (پل (‌ميان ) ) ) )  [و   ، ؛ ؟ آتش آخرت آساني آلوده آموزگار آن آنها آنگاه آيند آگاه احتمال از ازدواج اسبها است است است)‌ اسكاول اشتباه اشخاص اصلاً اضطرار اطمينان اعتماد افكند اكنون ام اما امانت امانتي امانت‌ امت امتناع امر امري اند اندوه انسان انساني انكار انگيزترين انگيزد اهل اهلش او اوست اي ايجاد ايراد اين اينكه اگر با بار باز باشد باشي باشيد باطل باعث ببيند ببينيم بخرد بدترين بده بدهد بدون بر برابر برادر برادري برافراشته براي برنگرداند برگرداند بزرگان بزرگ‌ بلرزد بميرند بنام بنويسد به بهشت بود بوده‌ بي بيش بيشتر بيماري بگشايد تا تر ترديدها ترديدهاي ترديدي ترس ترسم ترين تصور تعالي تعظيم تكرار تلاش تمايل تمسخر تملق تو توان تواند توست توقع جامعه جاهليت جبران جعفر جمله‌ جنگ حال حساب حق حيله خائن خائناني خائني خارج خدا خسته خستگي خشم خلاص خوارش خواهد خود خودخواهي خويشان خيانت خيانت خيانتكاران خيانتي خيانت‌ خیانت داراي دارد دارند داشته داند دانسته داني در درآورم درباره درمي دروغ دروغ‌ درونمان دريابد دست دستش دشوار دلخواه دنيا دهد دو دوبار دوباره دور دوست ديده دين ديگر ديگران ديگري دگرگوني ذلت ذليل‌ ذلّت را راز راستي راه رحم رخ رسواتر رسوايي رفتن رود روز روند رياكاري زانو زشت‌‌ زمان زمانه زماني زن زنا زناكار زنجيره زند زندگي زنش زني زود زياد زير زيرا ساخته سازند سبب ستيزه‌ سخنان سر سركش سست سلامت سلطه سوء سوي سوگند سپس شادمانه شاهد شترها شد شدم شدن شدند شده شرطي شكافم شكسپير) شمارد شود شوند شوهر شين) شگفت ص صادق صراط صف صفت صفتي صله‌ طبيعت طرد طرف طريق طلاق طلاق‌ ظني ع عرضه علي عمل غرق غير فراوان فرزانه فريب فريبكاري‌ فريبكاري‌ِ فساد فقر فقط فكر قرار قطع قطعاً قيامت قيد كاري كافي كدام كرد كردن كردند كرده كس كسي كفرورزي كم كند كند) كند] كنند كنندگان كه كوئيلو) كودكان كودكي كيلومتر لاما) لشكر مؤمن مؤمنش ما مال مانند متمرّد متي) مجتمع محروم محمد مدرسه مرد مردان مردم مردم) مرده مردي مرگ معاندي معجزه مقصر مكروه مكن ملت ممكن من منبع مورد مي ميدان ميرند ميل مي‌ مگر نااميدي نابكار ناتوان نامعلوم نامه‌ ناپذير ناچيز ناگهان نبوده نتايج نتيجه نخستين ندادم ندارد ندهد نرم نشانه نشاني نشده‌ نصيب نفرت نفس نفع نكرده نكرده‌ نمايان نمايد نمي‌ نياوريم نيرنگ نيز نيست نيكي نگاه نگرداند ها هاست هاي هايي هر هراس هرگز هزاران هستند هم همراه همه همواره هميشه همگي هيچ و وارد واكنش والري) وايلد) وجود ورزد وسيله‌ي ي يقين يك پاك پدر پرچمي پس پست پسوا) پشت پهلوي پيروزي پيري پيش پيشه پيشوايان پيشين چارپايي چاپلوسي چقدر چنان چه چيز چيزي چيست کوندرا) گذرد گر گرداندند گردد گشت گفتن گفته گويم گويي گيرد ‌(ممكن ‌ايماني ‌شناخته

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “سخنان بزرگان در مورد خیانت”

  دیدگاه ها بسته شده اند.