خشك كردن گل طبيعي

خشك كردن گل طبيعي

مجموعه: uncategorized
 • خشك كردن گل طبيعي
 •  

   

  خشك كردن گل طبيعي,طرز خشك كردن گل طبيعي,روش خشك كردن گل طبيعي,روش هاي خشك كردن گل طبيعي,نحوه خشك كردن گل طبيعي,خشك كردن گلهاي طبيعي,روش خشك كردن گلهاي طبيعي,خشك كردن گل,طريقه خشك كردن گل,روش خشك كردن گل,نحوه خشك كردن گل,خشك كردن گل ها,روش پرس کردن گل‌ ها,مواد براي خشك كردن گل ها

  روش هاي طبيعي

   

  خشك كردن گل طبيعي

  گل ها هدایای خاطره انگیزی هستند و خشک کردن آنها می تواند تــا همیشه آن خاطره را بــرای ما زنده نگه دارد ... بــرای خشک کردن انواع گل بــا ایــن صفحه همراه باشید …

  :

  دستگاه پرس از دو صفحه ی نئوپان کــه دارای سوراخ‌ هایی در 4 طرف بوده تشکیل شده اســت کــه بــه وسیله ی پیچ و مهره روی هم بسته مــی‌ شــونــد ... در روش پرس کردن ابتدا گل‌ ها را در لای روزنامه‌ قرار مــی‌ دهیم ... ســپــس آن‌ ها را بین دو صفحه دستگاه پرس مــی‌ گذاریم و پیچ را محکم کرده تــا گل‌ ها کاملاً تحت فشار باشند و خشک شــونــد ... گل‌ ها را طوری بین روزنامه قرار دهید کــه فرم آن بهم نخورد و قسمت روی گل بــه طرف پایین باشد .

  گل‌ های جعفری و داودی را بهتر اســت بــا روش پرس کردن خشک نکنند بـلـکـه آن‌ ها را در روی جعبه در هوای آزاد طوری کــه سر آن‌ ها بالا باشد خشک کـنـنـد .

  گل‌ هایی از قبیل ژریرا ؛ بنفشه ؛ داودی مینیاتوری ؛ مارگیرت ؛ و همچنین گل‌ ها و برگ‌ هایی کــه ارتفاع و عمق کمتری دارند را مــی‌ توان بــا روش پرس کردن ؛ خشک کــرد .

  در موقع چیدن گل ؛ وسط آن را بــا دست فشار دهید تــا بــرای پرس شدن آماده شــود ... اگــر دستگاه پرس در دسترس نباشد مــی‌ توان از تعدادی کتاب سنگین بــرای ایــن کار استفاده کــرد .

  بسیاری از گیاهان را مــی‌ توان بــا مواد شیمیایی جاذب الرطوبه خشک کــرد ... مخصوصاً گیاهان حساس مانند ارکیده و لیلیوم کــه در مواد شیمیایی بهتر خشک مــی‌ شــونــد .

  موادی را کــه بــرای خشک کردن گل‌ ها بکار مــی‌ برند عبارت اســت از :

  سیلیکا ژل ؛ بُراز ؛ نمک ؛ اسید بوریک ؛ زاج ؛ آرد ذرت و شن ... سبک‌ ترین و مناسب‌ ترین ماده شیمیایی براز اســت کــه بــرای کارهای هنری و خشک کردن گل‌ ها مورد استفاده قرار مــی‌ گیرد کــه در داروخانه‌ ها موجود اســت ... البته سیلیکا ژل را هم مــی‌ توان از داروخانه خریداری کــرد .

  برای خشک کردن گل توسط براز :

  ابتدا مقداری از ماده را داخل ظرفی مــی‌ ریزیم و گل را بــه آرامی در روی آن قرار مــی‌ دهیم ... ســپــس مقداری براز را روی گل مــی‌ پاشیم و هــر از چند گاهی ظرف را تکان مــی‌ دهیم تــا براز کاملاً روی تمام گلبرگ‌ ها را بپوشاند .

  اگر براز حالت چسبندگی داشت کمی آرد ذرت را بــا آن مخلوط مــی‌ کنیم تــا از چسبندگی مواد بــه گل جلوگیری شــود .

  روش خشک کردن گل‌ ها بــه وسیله شن :

  برای ایــن منظور مــی‌ توان از شن‌ های ساحل دریا استفاده کــرد ... ابتدا شن‌ ها را شسته تــا کاملاً تمیز شــونــد ... ســپــس گل‌ ها را در داخل شن مــی‌ خوابانیم ... بــایــد دقت داشته باشیم کــه سنگریزه‌ های درشت در میان شن‌ ها نباشد تــا آسیبی بــه گلبرگ‌ های گل وارد نشود .

  خشک کردن بــا مواد شیمیایی نظیر سیلیکا ژل :

  سیلیکا ژل یک ماده شیمیایی اســت کــه نوع مرغوب آن بــه رنگ آبی آسمانی اســت ... ایــن ماده وقتی کــه رطوبت بــه خود مــی‌ گیرد بــه رنگ صورتی مــی‌ شــود ... ولــی مــی‌ توان دوباره از آن استفاده کــرد ... بــرای ایــن منظور آن را در فر گاز قرار مــی‌ دهیم تــا خشک شــود و دوباره بــه رنگ آبی درآید ... بــه وسیله‌ ی فرو بردن کاغذ تورنسل در سیلیکا ژل مــی‌ فهمیم کــه سیلیکا رطوبت دارد یــا خیر ... اگــر مرطوب باشد رنگ کاغذ تورنسل تغییر مــی‌ کــنــد ... توجه داشته باشید کــه هــر یک از مواد شیمیایی خشک کننده بعد از هــر بار مصرف دوباره قابل استفاده هستند .

  سیلیکا ژل کاملاً رطوبت را از گل مــی‌ گیرد و باعث مــی‌ شــود کــه بعد از آن هم گل رطوبت بــه خود نگیرد ... دانه‌ های سیلیکا ژل کمی درشت هستند و بــایــد آن‌ ها را بوسیله آسیاب و یــا وسایل دیگر خرد کنیم و بــه وسیله چای صاف کن آن را روی گل بپاشیم تــا دانه‌ های درشت سیلیکا ژل لای گلبرگ‌ ها فرو نرود ... معمولاً ارتفاع شاخه گلی را کــه در مواد شیمیایی خشک می کنیم بــایــد 2 تــا 2/5 سانتی‌ متر باشد ... هــر طوری کــه گل را در مواد بگذاریم بــه همان شکل خشک خواهد شــد ... معمولاً بــرای خشک کردن گل‌ های حساسی چــون لیلیوم ؛ آنتریوم و … از مواد شیمیایی استفاده مــی‌ کنیم تــا شکل ظاهری گل تغییر نکند .

  طريقه ی پرس کردن گل‌ ها بــه وسیله کتاب :

  هرگاه دستگاه خاص پرس در دسترس ما نبود از کتاب‌ های سنگین بــرای خشک کردن گل استفاده مــی‌ کنیم ... بدین طریق کــه گل‌ ها را لای کاغذ بــا روزنامه قرار داده و در بین صفحات کتاب پایینی قرار می‌‌ دهیم ... ســپــس یک آجر ؛ اتو يا هــر وسیله‌ ی سنگین را روی کتاب‌ ها مــی‌ گذاریم ... البته توجه داشته باشید کــه از روزنامه بــا چاپ مشکی استفاده مــی‌ کنیم و روزنامه بــا چاپ رنگی بــرای ایــن کار مناسب نـیـسـت و رطوبت بــه خود نمی‌ گیرد ... سعی مــی‌ کنیم وسط گل‌ هایی را کــه کمی برجستگی دارند بــا انگشت فشار دهیم تــا کاملاً خوابیده شــونــد ... در روزهای اول هــر 12 ساعت یک بار بــه گل‌ ها سر مــی‌ زنیم و اگــر مــمــکن باشد روزنامه‌ های آن‌ ها را عوض مــی‌ کنیم تــا سریع‌ تر خشک شــونــد ... مدت خشک شدن گل‌ ها در ایــن روش 10الی 12 روز مــی‌ باشد ... بــرای خشک کردن انواع برگ‌ ها ؛ گل بنفشه ؛ ژریرا و داودی و مینیاتوری ایــن روش مناسب اســت .

  خشک کردن گل‌ ها در محلول گلیسیرین و آب داغ :

  برای میوه‌ های خوشه‌ ای (مثل انگور) و شاخه‌ های آکالیپتوس از ایــن روش استفاده مــی‌ شــود ... بدین صورت کــه یک قسمت گلیسیرین را بــا دو قسمت آب مخلوط مــی‌ کنیم (ابتدا مقداری نمک را در آب داغ حل مــی‌ کنیم) و شاخه‌ ها را در آن فرو مــی‌ کنیم .

  زمانی کــه برگ‌ ها مقداری رطوبت داشته باشند متوجه مــی‌ شویم کــه بــه اندازه کافی گلیسیرین بــه آن‌ ها رسیده و خشک شده‌ اند ... بــا استفاده از ایــن روش برگ‌ ها نرمی و لطافت خود را حفظ مــی‌ کـنـنـد ... گل رز ؛ کاملیا و میوه‌ های خوشه‌ ای را بــا ایــن روش خشک مــی‌ کـنـنـد .

  برای سریع‌ تر خشک کردن گل‌ ها مــی‌ توانیم از روش اتو کردن استفاده کنیم ... گل را در بین دستمال کاغذی قرار مــی‌ دهیم و چند روزنامه در زیر و روی آن قرار مــی‌ دهیم ســپــس آن را بــا اتو خشک مــی‌ کنیم ... امــا ایــن روش خیلی بــرای خشک کردن گل مناسب نـیـسـت ؛ زیــرا رنگ گل در ایــن روش مقداری تغییر مــی‌ کــنــد .

   

   

  برچسب‌ها, , , , , , , , , , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “خشك كردن گل طبيعي”

  دیدگاه ها بسته شده اند.